Liepos 24 d., trečiadienis | 24

ES Ūkių apskaitos duomenų tinkle ir Trakų r. ūkių 2022 m. veiklos duomenys

Rita Zajankauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Trakų r. biuro vyresnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-11-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Kokie buvo Trakų r. respondentinių ūkių pelningumo ir mokumo rodikliai 2022 metais?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

1 lentelė. Pelningumo rodiklių analizė

Iš lentelės matyti, kad rajono ūkiai be paramos neišgyventų.

Mokumo rodiklių analizė

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. Kuo didesnis skolos rodiklis, tuo patiriama daugiau finansinės rizikos, tuo sunkiau, susiklosčius nepalankioms sąlygoms, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ar gauti papildomą kreditą. Tačiau be skolintų lėšų dažnas ūkis negalėtų užtikrinti plėtros, įgyvendinti investicijų, susijusių su apsirūpinimu žemės ūkio ar kitu turtu, o tai didina ūkio konkurencingumą rinkoje. Todėl skolintų lėšų naudojimas visada priimtas tol, kol nekelia grėsmės ūkio finansiniam stabilumui bei sklandžiai veiklai.

2 lentelė. Skolos rodiklis

Lyginant skolos rodiklį, kuris rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, Trakų r. ūkiai linkę truputį daugiau skolintis nei vidutiniškai Vilniaus apskrityje. Rajone skolos rodiklis siekia 0,27, kai tuo metu Vilniaus apskrityje – 0,15. Tačiau šis rodiklis yra pakankamai geras ir nesudaro finansinės rizikos.

Apibendrinant galima teigti, kad Trakų r. respondentiniai ūkiai labai priklausomi nuo tiesioginių išmokų, be jų negali vykdyti pelningos veiklos. Būtina ieškoti sprendimų, kaip uždirbti daugiau pajamų, mažinti sąnaudas, kad kuo mažiau būti priklausomiems nuo paramos, t. y. nuo išorinių politinių veiksmų, kuriems tiesioginės įtakos ūkiai neturi.