Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Ignalinos r. respondentinių ūkių 2017 m. veiklos apžvalga

Eglė Tamulytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2018-11-22

© LŽŪKT nuotr.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kasmet į Ūkių apskaitos duomenų tinklą surenka Lietuvos respondentinių ūkių duomenis. Analizei buvo atrinkti 21 Ignalinos r. respondentinio ūkio 2017 m. duomenys.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Tarp Ignalinos r. respondentų buvo 12 gyvulininkystės ūkių, 6 mišrūs (užsiimantys gyvulininkyste ir augalininkyste), 3 – augalininkystės. Gyvulininkystės ūkiuose vyraujantis ūkio veiklos tipas – pienininkystė. Ja užsiėmė 8 ūkiai, 3 ūkiai augino mėsinius galvijus ir 1 plėtojo paukštininkystę. Iš 6 mišrių ūkių dviejuose vyravo augalininkystė, likę 4 daugiausia užsiėmė gyvulininkyste.Dviejuose augalininkystės ūkiuose auginti javai, rapsai, ankštiniai augalai, vienas užsiėmė daržininkyste.

Toliau pateikiami apibendrinti 2017 m. Ignalinos r. ir visos Lietuvos respondentinių ūkių duomenys. Jie imti tik iš LŽŪKT klientų duomenų bazės.

Gyvulininkystės ūkių pelningumas

Ignalinos r. 2017 m. veikė 29 gyvulininkystės ūkiai. Vidutinis šių ūkių grynasis pelningumas siekė 0,51 ir buvo didesnis nei 2017 m. visos Lietuvos gyvulininkystės ūkių grynasis pelningumas, kuris buvo 0,45.

Ignalinos r. ir Lietuvos grynojo pelningumo rodikliai pagal ūkio veiklos tipą lyginami 1 pav. diagramoje. Galima matyti, kad ir mėsinės, ir pieninės gyvulininkystės grynojo pelningumo rodikliai Ignalinos r. aukštesni nei visos Lietuvos vidurkis.

Kadangi Ignalinos r. veikia tik vienas paukštininkystės ūkis, pateiktas tik bendras Lietuvos šio tipo ūkių grynojo pelningumo vidurkis.

Taigi, galima daryti išvadą, kad Ignalinos r. ūkininkai, užsiimantys gyvulininkyste, pasiekė geresnių rezultatų ir uždirbo daugiau pelno nei kiti šio tipo Lietuvos ūkiai.

Web-pav11 pav. Grynojo pelningumo Ignalinos r. ir Lietuvoje palyginimas pagal ūkių veiklos tipą 2017 m.

Augalininkystės ūkių derlingumas

Ignalinos r. 2017 m. veikė 32 augalininkystės ūkiai. Vidutinis jų grynasis pelningumas siekė 0,34 ir buvo lygus 2017 m. visos Lietuvos augalininkystės ūkių grynojo pelningumo vidurkiui.

Lietuvoje dažnai auginamų augalų derlingumas su Ignalinos r. respondentinių ūkių rezultatais lyginamas 2 paveiksle. Matyti, kad vasarinių ir žieminių kviečių bei vasarinių miežių iš hektaro Ignalinos r. prikulta mažiau nei vidutiniškai Lietuvos respondentiniuose ūkiuose. Vasarinių rapsų derlingumas Ignalinos r. ūkiuose lygus Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiui. Kaip žinoma, Ignalinos r. seniūnijos priskiriamos prie vietovių, kuriose esama didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių, taigi mažiau palanki situacija ūkininkauti ir atsispindi 2 paveiksle.

Web-pav22 pav. Ignalinos r. respondentinių ūkių ir Lietuvos respondentinių ūkių žemės ūkio augalų derlingumo 2017 m. palyginimas

Pelningiausi mišrūs ūkiai

Ignalinos r. respondentinių ūkių grynojo pelningumo reikšmės pagal ūkio šaką pateiktos 3 paveiksle. Matyti, kad 2017 m. didžiausią grynąjį pelningumą pasiekė mišrūs ūkiai, kuriuose vyravo gyvulininkystė. Antroje vietoje buvo gyvulininkystės ūkiai, trečioje – mišrūs ūkiai, kuriuose vyravo augalininkystė, o ketvirtoje – augalininkystės ūkiai. Matome, kad mišrūs ūkiai abiem atvejais pelningesni nei vien gyvulininkystės ar augalininkystės. Taip pat pelningesni tie ūkiai, kuriuose auginti gyvūnai ir užsiimta ne vien augalininkyste.

Web-pav33 pav. Ignalinos r. respondentinių ūkių 2017 m. grynojo pelningumo palyginimas pagal ūkio šaką

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi