Gegužės 21 d., antradienis | 24

Iki gruodžio 1 d. reikia pranešti apie KŽS ribų pasikeitimus

2023-11-08

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, jog pareiškėjai, kurie sutvarkė netinkamus paramai skirti plotus, turi pranešti apie pasikeitusias kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribas. Tai galima padaryti per mobiliąją programėlę „NMA agro“ arba prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) išankstinių KŽS ribų aprašymų elektroninės paslaugos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ūkininkai, kurie sutvarkė buvusius netinkamus paramai plotus ir pavertė juos tinkamais, pvz., iškirto medžius, išrovė kelmus, išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas, kviečiami pranešti apie KŽS ribų pasikeitimus. Taip pat reikia pranešti, kai tinkami paramai plotai virto netinkamais, pvz., juose buvo pastatytas pastatas, iškastas tvenkinys ir pan.

Iki gruodžio 1 d. aprašytus išankstinius KŽS ribų pasikeitimus VĮ Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC) įvertins ir patikslins iki 2024 m. balandžio 1 d.

Praneškite per „NMA agro“ programėlę

Norint pranešti apie KŽS ribų pasikeitimus per nemokamą programėlę „NMA agro“, reikia atsiųsti vietovės nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas atliktas pakeitimas. Siunčiant pranešimą pasirenkama skiltis „Pranešti apie atliktą veiklą“, nurodomas tipas „Sutvarkytas paramai tinkamas plotas“, tada plotas fotografuojamas spaudžiant fotoaparato ženklą. Nuotrauka išsiunčiama paspaudus laiško ženklą.

Svarbu, kad būtų pateiktos bent dvi kiekvieno pasikeitimo nuotraukos, kuriose būtų matomi vietą padedantys nustatyti objektai, pavyzdžiui, medžiai, kelias, upė, namas ir pan. Taip pat teikiant informaciją per „NMA agro“ programėlę reikia nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą ar projekto numerį.

Ūkininkai informaciją apie savo pateiktus pranešimus gali matyti NMA informacinio portalo pranešimų skiltyje.

Praneškite prisijungę prie PPIS

Išankstinius KŽS ribų pasikeitimus galima aprašyti prisijungtus prie PPIS, pasirinkus skiltį „Kontroliniai žemės sklypai“ ir paspaudus mygtuką „Aprašyti išankstinius pasikeitimus“. Reikia padėti tašką plote, kuris buvo sutvarkytas, arba įkelti išmatuotus pasikeitusio ploto duomenis ir vietovės nuotrauką (JPG, PNG arba GIF formatu, dydis negali viršyti 5 MB) su vietovės nuoroda. Nuotraukoje turi būti matomi vietą padedantys nustatyti objektai, t. y. medžiai, kelias, upė, namas ir pan.

Išankstinius KŽS ribų pasikeitimus taip pat galima aprašyti savivaldybėje ar seniūnijoje pagal žemės ūkio valdos centrą.

KŽS ribų pakeitimų tikslinimo eigą galima stebėti elektroniniame žemėlapyje.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei atlikus patikrą vietoje nustatoma, jog aprašytas KŽS ribų pasikeitimas neatitinka tikrovės, KŽS ribos netikslinamos, o vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti išankstiniai KŽS ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai ŽŪDC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją.

Daugiau informacijos apie „NMA agro“ programėlę galite rasti https://www.nmaagro.lt/.

NMA informacija