Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Jonavos rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų apžvalga

Rita Januškevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jonavos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2016-11-23

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 435 ,,Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų ir ūkio apskaitos duomenų tinklo kūrimo“, teikia respondentinių ūkių duomenis į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

ŪADT – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Joje kaupiama informacija apie ūkių pajamas, finansinę ir bendrą žemės ūkio situaciją. Kiekviena ES narė privalo teikti duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Jie teikiami atsižvelgiant į ūkininkavimo formą, ūkio fizinį ir ekonominį dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, palankias ir nepalankias ūkininkauti vietoves. Keičiantis žemės ūkio politikai, vadovaujantis sukauptais duomenimis, galima palyginti atskirų grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų vystymosi tendencijas, priimti atitinkamus sprendimus.

Žemės ūkio gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas konfidencialumas. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama.

Pateikti 20 rajono respondentinių ūkių duomenys

Jonavos r. biuro konsultantės 2016 m. pateikė 20 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2015 metais. Iš anketų matyti, kad rajone vyravo smulkūs ir vidutiniai ūkiai: 6 augalininkystės ir 14 mišrių. Vidutinis ūkio dydis buvo 96,14 ha, mažiausias – tik 1,89 ha mišrus ūkis, o didžiausias pagal plotą – 429,48 ha augalininkystės ūkis.

Augalininkystė

Rajone daug derlingų žemių, kuriose ūkininkai augino miežius, kviečius, rapsus. Seniūnijose, kurios priskiriamos prie mažiau palankių vietovių, auginti rugiai, kvietrugiai ir bulvės. Daugumos augalų derlingumas, lyginant su vidutiniu Lietuvoje 2014 m., nėra mažas dėl tręšimo ir augalų apsaugos priemonių naudojimo.

1 lentelė. Vidutinis 2015 m. Jonavos r. respondentiniuose ūkiuose augintų žemės ūkio augalų derlingumo palyginamas su ankstesnių metų derlingumu, t/ha

Gyvulininkystė

Kalbant apie gyvulininkystę, stambiausiame pieno ūkyje laikytos 79 melžiamos karvės, kituose (mišriuose) – 1–11 melžiamų karvių. Iš karvės per 2015 m. primelžta vidutiniškai 5260 kg pieno: mažiausias primilžis – 3600 kg, didžiausias – 9685 kg. Lyginant su vidutiniu primilžiu Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2014 m. – 40 kg daugiau.

Ekonominiai veiklos rodikliai

Bendroji produkcija ūkiui sudarė vidutiniškai 89 tūkst. eurų, tame skaičiuje pastoviosios sąnaudos – 17 tūkst. eurų, o kintamosios – 40 tūkst. eurų.

Susumavus 20 respondentinių ūkių gamybos rezultatus, nustatyta, kad 7 ūkiai 2015 m. baigė nuostolingai, o 13 ūkių gamybinės ir komercinės veiklos pelnas svyravo nuo 3 iki 158 tūkst. eurų. Šis rodiklis buvo geresnis 2014 metais.

Ūkiuose labai skirtingi turto apyvartumo ir įsiskolinimo koeficientai. Pirmasis rodo, kiek turto euras sukuria pajamų. Mūsų rajone jis buvo vidutiniškai 0,37, 2014 m. šis rodiklis buvo 0,29. Kuo rodiklio vertė aukštesnė, tuo efektyviau panaudojamas turimas ūkio turtas. Atskiruose ūkiuose jis buvo nuo 0,04 iki 0,98.

Vidutinis įsiskolinimo koeficientas rajono respondentiniuose ūkiuose buvo 0,22. Jis rodo, kiek nuosavybės eurui tenka skolintų lėšų. Atskiruose ūkiuose jis buvo nuo 0,01 iki 0,55. Trijų ūkių šis koeficientas buvo lygus 0. Lyginant su 2014 m., mūsų rajone šis rodiklis padidėjo 0,07 ir yra didesnis už vidutinį Lietuvoje, kuris 2014 m. buvo 0,16.

Rajono ūkiuose subsidijų dalis pajamose sudarė 27,47 proc., o Lietuvos respondentiniuose ūkiuose vidutiniškai 23,93 procento. Ūkiai nemažai priklausomi nuo paramos (tiesioginių išmokų už pasėlius, gyvulius, pieną, ekologinį ūkininkavimą ir kt.).

Paskaičiavus ūkių gamybinius ir finansinius rodiklius, galima daryti atitinkamas išvadas ir numatyti tolesnes ūkio plėtros tendencijas.

Parengta pagal 2015 m. Jonavos r. respondentinių ūkių duomenis.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi