Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Joniškio r. respondentinių ūkių 2017 m. duomenų apžvalga

Renata Dinevičiūtė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro ekonomikos konsultantė
2018-10-30

© LŽŪKT nuotr.

ŪADT – tai ūkių apskaitos duomenų tinklas, kurio pagrindinė paskirtis – apskaičiuoti Europos žemės ūkio pajamas ir rengti verslo analizes.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Iš respondentinių ūkių į ŪADT surinkta informacija naudinga formuojant žemės ūkio politiką, numatant mokslinius tyrimus, inovacijas ir užtikrinant Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymąsi.

Apibendrinti 31 Joniškio r. respondentinio ūkio duomenys

Joniškio r. biuro konsultantės už 2017 m. ŪADT pateikė 31 respondentinio ūkio duomenis. Iš jų 24 ūkiai užsiėmė tik augalininkyste, likę 7 – gyvulininkyste arba buvo mišrūs.

Web-pav11 pav. Joniškio r. ūkiuose augintų žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

Joniškio r. respondentiniuose ūkiuose 2017 m. pasiektą vidutinį derlingumą lyginant su Lietuvos respondentinių ūkių 2017 m. derlingumu, pastebėta, kad didžiausias teigiamas atotrūkis nuo šalies vidurkio yra žieminių kviečių, kurių derlius net 34,14 proc. didesnis už vidutinį, pasiektą Lietuvos respondentiniuose ūkiuose.

Vasarinių miežių ir žieminių rapsų vidutinis derlingumas 2017 m. Joniškio r. ūkiuose, palyginti su šalies vidurkiu 2017 m., buvo atitinkamai 21,84 proc. ir 17,60 proc. didesnis. Galima daryti prielaidą, kad auginamų kultūrinių augalų derlingumą daugiausia veikė klimato sąlygos (ypač nuimant derlių), tręšimo ir augalų apsaugos priemonių naudojimas ūkiuose, žemės našumas.

Web-pav22 pav. Primilžio palyginimas, t

Joniškio r. 2017 m. primilžis iš vienos karvės buvo 3,46 t, ženkliai mažesnis nei vidutinis Lietuvos respondentiniuose ūkiuose, t. y. 0,93 t iš vienos karvės (2 pav.). Lyginant 2016 m. ir 2017 m. primilžį Joniškio r., matyti, kad 2017 m. jis sumažėjo 20,64 procento. Tokiems rezultatams įtakos turėjo tai, kad į tyrimą pateko smulkūs pieno ūkiai.

Analizuoti ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Analizuojant ūkių veiklos efektyvumo rodiklius apskaičiuotas grynasis pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Joniškio r. ūkių šio rodiklio reikšmė 2017 m. buvo 0,38. Vadinasi, dauguma ūkių 2017 m. veiklą vykdė pelningai ir stabiliai, buvo ekonomiškai gyvybingi.

Joniškio r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Web-lentele1

Apskaičiuotas grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras. Taip pat rodo ūkio gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Joniškio r. 2017 m. šis rodiklis siekė 0,29 euro centus ir buvo 5 kartus didesnis nei Lietuvos vidurkis. Tai rodo, kad Joniškio r. ūkiai 2017 m. yra stiprūs finansiškai ir pajėgūs generuoti pelną be valstybės paramos.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y., kokia dalis skolintų lėšų naudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Kaip matyti, Joniškio r. šis rodiklis yra 0,28. Vadinasi, vidutiniškai ūkių skolos sudarė mažiau nei 30 proc. ūkių turto, nesiekė kritinės rodiklio reikšmės ir rodo, kad ūkiai labiau linkę veiklą vykdyti nuosavomis lėšomis.

Informaciją parengta pagal Joniškio r. respondentinių ūkių duomenis

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi