Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Joniškio r. ūkininkų ūkių veiklos apžvalga

2023-12-29

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Analizuojant 2022 m., 5 LŽŪKT Joniškio r. biuro konsultantės į ŪADT tinklą pateikė 40 respondentinių ūkių duomenis.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – vieninga visų ES valstybių ūkių duomenų sistema, kurios informacija naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Žemės ūkio produkcijos gamintojai šiuos duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Respondentiniai ūkiai apima daugelį šalies savivaldybių, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Analizuoti ir Joniškio r. ūkių duomenys.

Į ŪADT patenka ne atsitiktiniai ūkiai, o pagal nustatytus požymius, reprezentuojantys šalies visumą. Visi duomenys surinkti iš ūkininkų, tvarkančių apskaitą dvejybine arba supaprastintąja sistema, užtikrinant šių duomenų konfidencialumą, skelbiami tik agreguoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus. Analizuojant 2022 m., 5 Joniškio r. biuro konsultantės į ŪADT tinklą pateikė 40 respondentinių ūkių duomenis.

Kadangi Joniškio r. žemės derlingos, vyravo augalininkystės ūkiai. Vidutinis bendras valdomos žemės plotas Joniškio r. buvo 122,05 ha, didžiausias valdomos žemės plotas sudarė vidutiniškai 627,81 ha, o mažiausias – 6,2 hektarų.

1 pav. Joniškio r. respondentinių ūkių pasiskirstymas pagal dirbamos žemės plotą 2022 m., proc.

Joniškio r. vyravo vidutiniai respondentiniai ūkiai. Analizuojant nuo 0 iki 100 ha, atitinkamai sudarė nuo 8 iki 18 proc. visų atrinktų ūkių. Dirbantys nuo 500 ha ir daugiau ūkiai 2022 m. sudarė tik 1 proc., nuo 200 iki 500 ha siekė 6–8 proc. visų ūkių.

Kad Joniškio r. žemės derlingos, patvirtina ir 2 paveikslėlyje pateikti duomenys. Čia daugiausia auginta kviečių, rapsų, miežių ir šiek tiek žirnių bei pupų, todėl būtent šių augalų derlingumas ir analizuojamas.

2 pav. Joniškio r. vidutinis augalų derlingumas 2022 m., t/ha

Kaip ir kasmet, 2022 m. Joniškio r. ūkininkai daugiausia augino kviečių, miežių, rapsų, pupų ir žirnių. Pateiktoje diagramoje galima pastebėti, kad Joniškio r. visų analizuotų augalų išskyrus žieminių rapsų, vidutinis derlingumas didesnis negu bendras Lietuvos respondentų vidutinis derlingumas.

Žieminių rapsų derlingumas Lietuvoje, lyginant su Joniškio r., didesnis tik vidutiniškai 0,02 t/ha. Daugiausia skiriasi vasarinių kviečių derlingumas, kuris Joniškio r. yra 24,7 % didesnis už Lietuvos respondentinių ūkių vidurkį. Mažiausiai skiriasi žirnių derlingumas, kuris yra vos 2,1 % didesnis nei visos šalies respondentinių ūkių vidurkis. Visų kitų augalų derlingumas viršija Lietuvos respondentinių ūkių derlingumą nuo 7 iki 23 %. Pupų derlingumas didesnis 9 %, t. y. Joniškio r. jų vidutiniškai prikulta 0,06 t/ha daugiau nei kitur Lietuvoje. Vasarinių miežių derlingumas didesnis 22,5 % (prikulta vidutiniškai 1,31 t iš hektaro daugiau nei Lietuvos vidurkis), žieminių miežių derlius didesnis 7,1 % (prikulta 0,41 t iš ha daugiau), o žieminių kviečių derlingumas didesnis 15,4 %, lyginant šalies mastu.

Ekonominiai rodikliai

Žemiau pateiktoje diagramoje analizuojami Joniškio r. respondentinių ūkių ekonominiai rodikliai 20202022 metais.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Grynojo pelningumo rodiklisrodo, kiek vienas pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno.


3 pav. Ekonominiai rodikliai Joniškio r. 2020–2022 m.

Analizuojamu 2020–2022 m. laikotarpiu skolos rodiklis padidėjo nuo 0,65 iki 0,78 koef., tai lėmė didesni prisiimti įsipareigojimai ir gauti kreditai. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. 2022 m. Joniškio r. šis rodiklis sudaro 0,78 – viršijo kritinę rodiklio reikšmę, t. y. ūkiai labiau linkę veiklą vykdyti skolintomis lėšomis.

Analizuojamu 2020–2022 m. laikotarpiu grynasis pelningumas beveik nesikeitė. Vienam pardavimo eurui 2020 ir 2021 m. teko 0,34 grynojo pelno, o 2022 m. rodiklis padidėjo 11 %, t. y. buvo 0,04didesnis nei 2020 ir 2021 m.

Grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, t. y. rodiklis rodo ūkio priklausomybę nuo tiesioginių išmokų (pvz. išmokos už pasėlius, galvijus ir kt.) ir gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). Atsižvelgiant 3 pav., Joniškio r. 2022 m. grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodiklis siekė 0,01 centus, lyginat su 2020 m., jis padidėjo 0,38 centais. Tai sąlygojo 2022 m. labiau palankios meteorologinės sąlygos, didesnis augalų derlingumas ir sumažėjusios kintamosios sąnaudos.