Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Kėdainių rajono respondentinių ūkių 2015 m. veiklos apžvalga

Nerija Matkuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių r. ūkio apskaitos konsultantė
2016-12-18

ES šalyse veikia Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT), skirtas prekinę produkciją gaminančių žemės ūkio subjektų veiklos rezultatams tirti. Ūkiai skirstomi pagal požymius: ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, žemės plotą, žemės naudmenų našumo balą, gamybos ekologiškumą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kėdainių r. konsultavimo biuras pateikė 51 respondentinio ūkio duomenis apie jų 2015 m. gamybinę ir finansinę veiklą. Rajone derlingos žemės, todėl ūkininkai-respondentai dažniausiai augino grūdinius augalus: kviečius, rapsus, miežius. Vidutinis rajono ūkio dirbamos žemės plotas buvo apie 254,56 hektaro. Išnagrinėjus derlingumo duomenis ir palyginus su 2014 m. augalų derlingumu, pokytis nebuvo didelis: kviečių 2014 m. 6,77 t/ha, o 2015 m. 7,08 t/ha; miežių 2014 m. 5,07 t/ha, 2015 m. 4,41 t/ha; rapsų 2014 m. 2,85 t/ha, 2015 m. 4,18 t/ha. Kviečių derlingumas padidėjo 4,6 proc., miežių sumažėjo 13 proc., tik rapsų šoktelėjo beveik 47 procentais.

Pav. Žemės ūkio augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Iš 45 respondentinių ūkių 9 laikė karves, iš karvės primelžta vidutiniškai 6100 kg pieno, 2014 m. – 6000 kg. Primilžis, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo tik 1,7 procento.

Išanalizavus Kėdainių respondentinių ūkių veiklos ekonominius rodiklius, matyti, kad gamybinės veiklos pelnas 2015 m. – 84435 Eur, tik 6 ūkininkai metus baigė nuostolingai. Nuostolį lėmė blogos oro sąlygos, aukštos trąšų ir pesticidų kainos.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis rodo ūkio gebėjimą turtu padengti turimus įsipareigojimus. Šis rodiklis respondentiniuose ūkiuose svyruoja nuo 0,01 iki 1,07. Žema rodiklio reikšmė rodo, kad ūkis nėra finansiškai stabilus. Aukštesnis rodiklis rodo, kad ūkiai efektyviai naudoja trumpalaikį turtą.

Subsidijų gamybai dalis pajamose mūsų rajone 2015 m. buvo 13,97 proc., kai visoje Lietuvoje –23,93.

Palyginus visus Kėdainių respondentinių ūkių rodiklius su šalies rodikliais, mūsų rajonas mažai kuo skyrėsi, kai kurie rezultatai didesni. Norint efektyviai ūkininkauti ir plėsti veiklą, ūkiams reikia kaupti ir analizuoti kiekvienų metų duomenis.

Duomenys į ŪADT surenkami laikantis konfidencialumo principo. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Rezultatų analizės pateikiamos ūkininkams, kad galėtų palyginti veiklos rezultatus, numatyti tolesnę plėtrą.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi