Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Kupiškio r. respondentinių ūkių 2019 m. duomenų analizė

Aušra Petronytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ekonomikos konsultantė
2020-12-22

© LŽŪKT nuotr.

Lietuvoje nuo 1996 m. į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) renkami, analizuojami ir skelbiami duomenys apie visos šalies ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių esamą padėtį. Surinkti duomenys įvertinami vidutiniu svertiniu ūkio veiklos rodikliu. Į ŪADT pateikiami žemės plotai, derlingumas, pardavimo pajamos, išlaidos, gaunamos subsidijos ir kiti su ūkių apskaita susiję duomenys.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ūkiai į ŪADT atrenkami pagal ekonominį dydį ir tipą. Viešai skelbiami tik apdoroti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus. Pateikti duomenys padeda identifikuoti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus tendencijas ir pokyčius, atspindi prekinę žemės ūkio produkciją gaminančių ūkių veiklą, pateikia informaciją apie pajamų lygmenį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkyje efektyvumą. Duomenis apie 2019 m. žemės ūkio veiklą Kupiškio rajone pateikė 37 respondentiniai ūkiai. Daugelis – net 19 – plėtojo pienininkystę.

Melžiamų karvių ir ūkių, laikančių melžiamas karves, skaičius

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2019 m. pabaigoje Lietuvoje laikyta 242,12 tūkst. karvių arba 5,7 proc. mažiau, palyginti su 2018 metais. Ūkių, laikančių karves, skaičius 2019 m. pabaigoje buvo 31105. Palyginti su 2019 m. pradžia, ūkių, laikančių karves, sumažėjo 13,7 proc., 2019 m. pradžioje karves laikė 36029 ūkiai. Šį pieno ūkių skaičiaus mažėjimą lėmė pieno supirkimo kainų kritimas.Taip pat gamtos sąlygos – Lietuvoje 2018 m. ir 2019 m. vyravusi sausra, kuri lėmė pašarų gamybos mažėjimą dėl nuo sausros nukentėjusių ganyklų.

Kupiškio rajone 2019 m. laikyta vidutiniškai 3940 pieninių karvių. Lyginant su 2018 m., pieninių karvių skaičius rajone sumažėjo daugiau nei 12,8 procento. Iš viso pieno gamintojų Kupiškio r. 2019 m. buvo 505, kai 2018 m. tokių ūkių, kurie gamino pieną, rajone buvo 579. Šie ūkiai buvo aktyvūs rinkos dalyviai. Rajone daugiau nei 100 karvių turėjo 3 ūkiai.

Web-pav11 pav. Melžiamų karvių ir ūkių, laikančių karves, skaičius Lietuvoje ir Kupiškio r. 2017–2019 m.

Kupiškio rajono ūkiuose karvių produktyvumas yra šiek tiek didesnis, palyginti su Lietuvos duomenims 2017–2019 m. (2 pav.)

Web-pav22 pav. Primilžis iš karvės 2017–2019 m., t

Kupiškio rajono ūkiuose primilžis iš vienos karvės 2019 m. buvo 5,04 t, o visos Lietuvos mastu pagal pateiktus 2017–2018 m. duomenis jis viršijo 5 t, o 2019 m. – 6 t ribą. Produktyvumo mažėjimą Kupiškio rajono pienininkystės ūkiuose lėmė 2019 m. gamtos sąlygos – sausra, dėl kurios labai nukentėjo pagaminamų pašarų kiekis ir kokybė.

Lentelė. Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai Kupiškio r. respondentų ūkiuose 2017–2019 m.

Web-lentele

Kupiškio rajono respondentinių ūkių grynasis pelningumas 2019 m. buvo 26 proc. Lyginant su 2017–2018 m. laikotarpiu, jis padidėjo daugiau nei 5 proc. Matome, kad ūkiai labai priklausomi nuo dotacijų, susijusių su pajamomis, kadangi jų negaudami dirbtų nuostolingai. Ūkių skolos rodiklis šiek tiek didėjo. To priežastis buvo ūkiams modernizuoti skirtų investicijų įgyvendinimas.

Parengta remiantis ŪADT tyrimo duomenimis.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi