Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Kupiškio r. respondentinių ūkių 2021 m. veiklos analizė

Augustė Laužikaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. buhalterinės apskaitos-ekonomikos konsultantė
2022-11-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

LŽŪKT Kupiškio r. biuras į ŪADT 2021 m. pateikė 37 anketas. ŪADT – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, kurios dėka nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, vykdoma ūkių ekonominės ir finansinės būklės analizė. Surinkti duomenys leidžia įvertinti esamą padėtį, kylančias problemas ir sunkumus. Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės narės, įsipareigojusi teikti savo ūkių duomenis.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

LŽŪKT Kupiškio r. biuras į ŪADT 2021 m. pateikė 37 anketas. Pagal veiklos tipą analizuoti ūkiai pasiskirstė taip: pienininkystė – 15 ūkių, mišri gyvulininkystė – 7, augalininkystė – 13, daržininkystė – 2 ūkiai.

Augalininkystės ūkių apžvalga

Kupiškio r. augalininkystės ūkiuose 2021 m. vyravo žieminiai kviečiai ir žieminiai rapsai. Kiek mažiau populiarūs buvo vasariniai kviečiai ir vasariniai miežiai, bei ankštiniai augalai: žirniai, pupos.

Žemiau lentelėje pateiktas Kupiškio r. 2019–2021 m. vidutinis dažniausiai augintų augalų derlingumas.

1 pav. Vidutinis derlingumas Kupiškio rajone 2019–2021 m.

Pagal pateiktus duomenis matome, kad derlingiausi buvo 2020 metai. Palyginus 2020 m. su 2021, matomas derlingumo mažėjimas: žieminių kviečių derlius sumažėjo 14,28 %, žieminių rapsų – 6,90 %, vasarinių miežių – 22,90 %, o žirnių – 8,24 %.

Dėl birželio mėnesį įsivyravusių sausrų, o kitur dar ir dėl prasiautusių liūčių, derlius sumažėjo ne tik Kupiškio krašte. Lyginant Kupiškio r. vidutinį 2021 m derlingumą su Lietuvos bendru vidutiniu derlingumu, Kupiškio r. matomas tik miežių ir žirnių derlių ryškesnis pokytis. Vasarinių miežių Lietuvos mastu prikulta 0,99 t/ha daugiau, o žirnių kiek daugiau nei pusė tonos, t. y. 0,53 t/ha daugiau nei Kupiškio rajone. Tuo metu žieminių kviečių ir žieminių rapsų derlingumas labai panašus.

2 pav. Lietuvos ir Kupiškio r. respondentinių ūkių augalų derlingumo 2021 m. palyginimas

Gyvulininkystės ūkių apžvalga

Kupiškio r. pienininkystės ūkių kasmet mažėja. Lyginant 2019 m. su 2021, pienininkystės ūkių sumažėjo 23,37 %. 2019 m. gamintojų, tiekusių į pieną, skaičius buvo 505, o 2021 m. – 387. Todėl mažėjo ir vidutinis karvių skaičius: 2019 m. jis siekė – 3941 vnt., 2020 m. sumažėjo 8,18 % ir vidutiniškai sudarė – 3619 vnt., o 2021 m. nukrito dar 4,20 % ir sudarė – 3467 vnt. Pieno ūkių mažėjimui didelės įtakos daro nepastovi pieno supirkimo kaina.
Kupiškio r. pakankamai stiprios pienininkystės ūkių tradicijos, ūkiai modernizuoti, daug dėmesio skiriama gyvūnų priežiūrai, pašarų kokybei, todėl primilžis Kupiškio r. viršija vidutinį Lietuvos vidurkį. Vidutinis primilžis iš vienos karvės 2021 m. buvo – 4,10 t, kai tuo metu Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis – 3,4 t.

3 pav. Vidutinis primilžis iš karvės per metus