Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Kupiškio rajono 2015 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Giedra Čepelienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2016-11-16

Kupiškio r. duomenis apie 2015 m. gamybinę finansinę veiklą į ES Ūkių apskaitos duomenų tinklą pateikti iš 40 ūkių. Pagal žemės plotą rajone vyravo vidutiniai ūkiai. Vidutinis vieno respondento ūkio plotas buvo 122,25 hektaro.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Augalininkystė

Kupiškio r. žemės nederlingos, bet įvairių žemės ūkio augalų derlingumas respondentiniuose ūkiuose buvo labai panašus į vidutinį Lietuvos respondentiniuose ūkiuose.

1 lentelė. Vidutinis augalų derlingumas, t/ha

1 pav. Kupiškio r. augintų žemės ūkio augalų vidutinio derlingumo 2015 m. palyginimas su pasiektu Lietuvoje 2014 m., t/ha

Gyvulininkystė

Rajono gyvulininkystės respondentiniuose ūkiuose vidutinis melžiamų karvių skaičius buvo 24 vnt. Išanalizavę Kupiškio r. gyvulių produktyvumo duomenis matome, kad vidutinis primilžis iš karvės rajone (4,79 t) yra 0,43 t mažesnis nei Lietuvoje (5,22 t).

Didžiausiame ūkyje laikyta 115 karvių, primilžis iš vienos karvės – 5,94 t per metus. Mažiausiame laikyta 1 karvė ir primilžis – 3,94 t per metus.

Veiklos efektyvumas

Skaičiuojant 2015 m. ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, įvertinta respondentų finansinė ir ekonominė būklė.

2 lentelė. Ūkio veiklos efektyvumo rodikliai

Kapitalo pakankamumo rodiklis rodo, kiek turto ūkis įsigijo savo lėšomis. Iš analizės matyti, kad ūkiai skolinosi nedaug ir bendrasis įsiskolinimas rajone buvo panašus į Lietuvos vidurkį. Bendrasis įsiskolinimo koeficientas – 0,16. Tai rodo, kad rajono ūkiai buvo stabilūs, nes turtui įsigyti naudojo daugiau nuosavų nei skolintų lėšų.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kokią pardavimo dalį sudaro grynasis pelnas. Ir rajono respondentinių ūkių (–0,05), ir vidutiniški Lietuvos respondentinių ūkių (–0,04) rodikliai rodo, kad didėjo sąnaudos kiekvienam grynojo pelno eurui uždirbti arba mažėjo parduodamos produkcijos ir teikiamų paslaugų kaina.

Turto apyvartumas parodė, kad 1 euras uždirbo 0,24 euro pajamų.

Subsidijų dalies pajamose rodiklis parodė, kad subsidijų Kupiškio r. ūkininkai gauna daugiau nei Lietuvos vidurkis.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi