Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Pakruojo rajono respondentinių ūkių apžvalga

Jolanta Vaitekūnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-01

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

ŪADT – Ūkių apskaitos duomenų tinklas, kurio pagrindinė paskirtis yra analizuoti ir įvertinti žemės ūkių pajamas ir ūkinę veiklą. Šie duomenys tiesiogiai prisideda prie geresnio žemės ūkio politikos formavimo, išsamesnių mokslinių tyrimų, geriau orientuotų inovacijų ir galų gale prie tvaraus Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymosi užtikrinimo.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pakruojo r. biuro konsultantės už 2021 m. į ŪADT užpildė ir pateikė 36 respondentinių ūkių duomenis. Dauguma analizuojamų ūkių užsiima augalininkyste. Pagrindiniai auginti augalai: kviečiai, rapsai, miežiai ir žirniai.

1 pav. Pakruojo r. ūkiuose augintų žemės ūkio augalų derlingumas, t/ha

2021 m. pasižymėjo nepalankesnėmis gamtinėmis sąlygomis nei 2020 m., ir tai atspindi augintų žemės ūkio augalų derlingumas. Pakruojo r. ūkiai 2021 m. žieminių kviečių kūlė vidutiniškai po 5,31 t/ha ir tai buvo 2,46 t mažiau nei 2020 m.

Vasarinių miežių, žieminių rapsų ir žirnių derlingumas taip pat buvo mažesnis nei 2020 m. Vasarinių miežių 2020 m. prikulta 4,95 t/ha, 2021 m. – 4,01 t/ha, žieminių rapsų atitinkamai 3,9 t/ha ir 3,13 t/ha. Žirnių 2020 m. 3,51 t/ha, 2021 m. – 2,55 t/ha.

Galima daryti prielaidą, kad augintų augalų derlingumui daugiausiai įtakos turėjo klimato sąlygos. Nors buvo subalansuotas tręšimas ir augalų apsaugos priemonių naudojimas ūkiuose.

Pakruojo rajone dėl vyraujančių derlingų žemių dauguma ūkių užsiima viena veikla – augalininkyste. Mišrių ūkių rajone mažuma.

Ūkių veikos efektyvumo rodikliai

2 pav. Finansinių rodiklių vidurkiai

Ūkio veiklai įvertinti labai svarbu išanalizuoti finansinius rodiklius. Vieni iš tokių yra grynasis pelningumas, grynasis pelningumas be dotacijų ir skolos rodiklis.

Grynasis pelningumas rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Pakruojo r. ūkių grynasis pelningumas 2021 m. siekė 0,34 ir buvo 11 proc. mažesnis, lyginant su 2020 m. Galima daryti prielaidą, kad tai sąlygojo kintančios pardavimo pajamos dėl produkcijos supirkimo kainų skirtumo. Padidėjusioms sąnaudoms didelės įtakos turėjo atsargų kainų spartus kilimas.

Apskaičiuotas grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo vienas pardavimo pajamų euras, ir ūkio gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). 2021 m. šis rodiklis buvo 0,20, išliko teigiamas. Ūkiai, nors ir minimaliai, bet veiklą vykdė pelningai. Tai rodo, kad jie stiprūs finansiškai ir pajėgūs generuoti pelną be valstybės paramos.

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Kaip matyti, Pakruojo r. šis rodiklis 2021 m. siekė 0,32. Tai rodo, kad ūkininkai skolinasi saikingai, įvertinę visas galimas rizikas.