Balandžio 23 d., antradienis | 24

Panevėžio rajono respondentinių ūkių 2010 metų duomenų analizė

Marija Meškauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Panevėžio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-11-15

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, t.y. ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai padeda daryti kiekvienais metais atliekama Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) analizė. Remiantis duomenimis, yra priimami sprendimai dėl žemės ūkio valdymo efektyvumo.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Panevėžio rajone duomenis apie 2010 m. ūkininkų ūkių veiklą pateikė 43 ūkininkų ūkiai. Jie buvo grupuojami pagal ekonominį dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotą. Duomenis pateikė 24 augalininkystės ūkiai, 18 gyvulininkystės ūkių ir 1 sodininkystės ūkis.

Duomenys apie vidutinį 2010 m augalų derlingumą, Panevėžio rajono respondentiniuose ūkiuose pateikiami lentelėje.

Atlikus respondentinių ūkių analizę, paaiškėjo, kad ūkių gamybiniai ir ekonominiai rodikliai skirtingi. Kviečių derlingumas ūkiuose yra nuo 2,00 iki 6,00 t/ha, rapsų – nuo 1,05 iki 4,35 t/ha. Karvių respondentiniuose ūkiuose laikoma nuo 1 iki 60 vnt. Primilžis iš karvės – nuo 2010 iki 7023 kilogramų.

Iš 43 respondentų 2010 m. pelningai dirbo 31 ūkis, arba 72 proc. ūkių (2009 m. iš 49 respondentų rajone pelningai dirbo tik 11 ūkių arba 22 proc. respondentų). Ūkių pelningumui įtakos turėjo padidėjusios grūdų supirkimo kainos, o pienininkystės ūkiuose – padidėjusios pieno supirkimo kainos.

Kadangi ūkių dydis nevienodas, tai ir pajamos ūkiuose skirtingos: nuo 9,0 iki 1832, tūkst. Lt.
Be skolų dirbo 10 ūkių. Likusieji 33 respondentai turi įsipareigojimų bankams bei tiekėjams. Reikia pažymėti, kad be skolų dirba mažesni ūkiai, kurie mažiau investuoja.

Turto apyvartumas ūkiuose – nuo 0,110 iki 1,40. Jis rodo, kiek turto litas sukuria pajamų. Aukštesnė šio rodiklio reikšmė rodo didesnį efektyvumo laipsnį.

Skolos-nuosavybės koeficientas ūkiuose siekia nuo 0,001 iki 24,22. Jis parodo, kiek nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

Išnagrinėjus respondentinių ūkių duomenis, galima palyginti tam tikrų grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas.

Respondentinių ūkių analizės rezultatus ūkininkai gali palyginti su šalies rodikliais, pateikiamais leidinyje „Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys“, kurį kiekvienais metais išleidžia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Parengta pagal biure apskaitos konsultančių atliktą 2010 m. respondentinių ūkių analizę.