Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Prienų r. 2022 m. respondentinių ūkių apžvalga

Lina Simonaitienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-10-25

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

ES valstybių respondentų ūkių duomenų sistema – tai Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT), naudojamas bendrai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys nuo 1996 m. skelbiami kasmetiniuose leidiniuose. Prienų r. biuras pateikė 24 ūkių duomenis apie jų ūkio gamybinę, ekonominę ir finansinę veiklą 2022 metais.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

ŪADT sistemoje kaupiama išsami informacija apie ūkininkų ūkius. Pagal pateiktų anketų rezultatus Europos Sąjungos institucijos sprendžia vieną svarbiausių klausimų – kiek ir kokiems ūkiams reikia paramos, taip pat nustato išmokų dydžius. Parama neabejotinai padeda ūkininkams daugiau dėmesio skirti rinkos poreikiams ir sustiprina jų ilgalaikį gyvybingumą – tai yra stabilus pajamų šaltinis, nepriklausantis nuo rinkos ar gamtos sąlygų svyravimo. Jausdamiesi saugūs, ūkininkai gali priiminėti geresnius verslo sprendimus, padedančius vystyti pasirinktą ūkio šaką. Lietuva įsipareigojusi pateikti 1000 anketų.

Šiame straipsnyje nagrinėsime Prienų r. ūkininkų auginamos produkcijos derlingumą, kurį palyginsime su bendru Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu praėjusiais metais. Taip pat apžvelgsime situaciją pieno rinkoje.

Prienų r. ūkių augintų augalų derlingumas

Prienų r. augintų augalų derlingumas, lyginant su Lietuvos vidurkiu, labai nesiskiria, išskyrus miežių, kurių derlius rajone mažesnis 1,3 t/ha.

1 pav. Prienų r. ir Lietuvos respondentinių ūkių augalų derlingumo 2022 m. palyginimas, t/ha

Palyginus 2022 su 2021 m., 2 pav. matyti, kad 2022 m. beveik visų augalų derlius didesnis, išskyrus žieminių rapsų, kurių derliui įtakos turėjo 2021 m. rudens orų sąlygos.

2 pav. Prienų r. ūkių derlingumo 2021 ir 2022 m. palyginimas, t/ha

Prienų r. ūkių pieno rinkos apžvalga

Prienų rajone nemažai ūkių gavo pajamų iš pienininkystės. 3 pav. palyginę rajono ūkių pieno primilžį tonomis iš karvės, matome, kad jis 1,8 t mažesnis, lyginant su Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu. Primilžiui įtakos turi karvių produktyvumas, kurį dažniausiai lemia racionas ir pašarai. Dėl 2021 m. sausros daugelis ūkininkų negalėjo pasirūpinti vertingais ir subalansuotais pašarais.

3 pav. Prienų r. ir Lietuvos ūkių 2022 m. primilžio palyginimas, t

Sumažėjus primilžiui, sumažėjo parduodamo pieno kiekis. Taip pat krito ir pieno pardavimo kaina. 4 pav. matyti, kad 1 t kaina gerokai atsilieka nuo Lietuvos vidutinės kainos.

4 pav. Prienų r. ir Lietuvos ūkių pieno kainos palyginimas, Eur/t

Lyginant 2022 su 2021 m. (5 ir 6 pav.) matome, kad 2022 m. ir primilžis iš karvės, ir pieno kaina kilo.

5 pav. Primilžis 2021 ir 2022 m., t

6 pav. Pieno kaina 2021 ir 2022 m., Eur/t