Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Prienų r. respondentų ūkių 2021 m. apžvalga

Eglė Navickaitė-Brazaitienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-10-04

© Agroakademija.lt nuotr.
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų r. biuras į Ūkio apskaitos duomenų tinklą 2021 m. pateikė 28 respondentinių ūkių duomenis.

Respondentinių ūkių duomenys analizuojami pagal skirtingas ūkininkavimo formas: ūkio ekonominį dydį, žemės kokybę, apskritis, ūkio veiklos tipą ir kt. Ūkio apskaitos duomenų tinklas padeda stebėti žemės ūkio situaciją, ūkininkų veiklos ekonominę ir finansinę būklę.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Augalininkystės ūkiai

Vienas iš svarbiausių ūkio ekonominės analizės gamybinės veiklos rodiklių – augalų derlingumas. Prienų rajone dažniausiai auginami grūdiniai augalai yra kviečiai.

Pateiktoje diagramoje matome praėjusių trejų metų augalininkystės ūkių, deklaruojančių nuo 100 iki 200 ha pasėlių, žieminių kviečių derlingumo pokyčius. Matome, kad gausiausią derlių respondentams pavyko pasiekti 2020 m., kai kuriuose ūkiuose šis rodiklis siekė iki 10 t/ha. 2021 m. dėl karštos ir sausringos vasaros kviečių derlius jau 21 proc. mažesnis, didžiausias kviečių derlingumas siekia iki 7,9 t/ha. Vidutiniškai 2021 m. Prienų rajono respondentų augalininkystės ūkis pasiekė nuo 4,2 iki 6,5 t/ha derlingumą.

Nepaisant sumažėjusio derliaus ir žemesnių gamybinės veiklos rodiklių, finansiniai ūkių rodikliai nėra prasti. Paanalizavus vieną pagrindinių finansinių ūkio rodiklių – grynąjį pelną be dotacijų, susijusių su pajamomis, matome, kad tik trims apklaustiems šios kategorijos ūkiams metai buvo nuostolingi. Tai reiškia, kad šie ūkiai nesugeneravo gamybinio pelno iš savo tiesioginės ekonominės veiklos.

Jei paanalizuosime tos pačios respondentų grupės ūkių grynąjį pelną su subsidijomis, matysime ženklų grynojo pelno padidėjimą. Iš nuostolingai dirbusių ūkių lieka tik vienas, o likusių apklausoje dalyvavusių ūkių grynasis pelnas padidėja trečdaliu.

Pienininkystės ūkiai

Šiek tiek kitokia situacija Prienų rajono pienininkystės ūkiuose. Palyginus paskutinių trejų metų vidutinį karvių skaičių ūkiuose, matoma gana optimistinė tendencija. Melžiamų karvių skaičius išlieka gana stabilus, didesniuose ūkiuose pastebimas netgi augimas.

Nepaisant nedidelio pieninių karvių skaičiaus augimo, finansiniai rodikliai ūkininkų nedžiugina. Didžioji dalis pieno ūkių tiesiogiai ir labai ženkliai priklausomi nuo ES dotacijų ir subsidijų. Savarankiškai iš savo ūkyje generuojamų pajamų gebėtų išsiversti tik patys didžiausi ūkininkai. Smulkiesiems parama – gyvybiškai būtina.

Apžvelgus turimus duomenis, galima daryti išvadą, kad Prienų rajono respondentiniams ūkiams 2021 m. nebuvo labai palankūs. Dėl karštos ir sausringos vasaros kviečių derlius nebuvo toks gausus kaip ankstesniais, tik aukštesnės grūdų supirkimo kainos, leido ūkininkams pasiekti teigiamą rezultatą.

Pienininkystės ūkiams išgyventi sekėsi daug sunkiau, be ES paramos šiame sektoriuje išliktų tik keli patys stambiausi pieno ūkiai.