Spalio 01 d., sekmadienis | 23

Radviliškio r. respondentinių ūkių 2020 m. duomenų analizė

Jolanta Stalygienė
LŽŪKT Radviliškio r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir verslo ekonomikos paslaugas
2021-12-30

Kasmet Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, bendradarbiaudama su VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio subjektų duomenų apskaitos skyriumi, surenka, susistemina ir apdoroja pagrindinius žemės ūkio subjektų gamybinius, finansinius veiklos rezultatus.

Radviliškio rajono ūkių duomenų analizė yra tik dalis visos Lietuvos mastu. Paskaičiuota, kad ŪADT tyrimas apima apie 1–3 proc. prekinių ūkių visumos, kurių pagrindiniai atrankos kriterijai – ūkininkavimo tipas ir ekonominis dydis, o vienas ŪADT ūkis atstovauja apie 60 Lietuvos prekinių ūkių. Beje, maži ūkiai gali atstovauti net 400 ūkių, dideli – mažiau.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

2020 metų duomenys apie gamybinę finansinę veiklą Radviliškio r. pateikti iš 44 ūkių. Rajone vyrauja derlingos žemės, didžioji dalis ūkininkų augina javus, aliejinius ir ankštinius augalus. Todėl visada aktualus derlingumas, gautas rajono respondentiniuose ūkiuose. Atlikus 2020 metų veikos duomenų analizę, derlingumas augalininkystės ūkiuose, lyginat su šalies vidurkiu, yra didesnis, išskyrus vasarinių rapsų ir vasarinių miežių.

1 lentelė. Radviliškio r. respondentiniuose ūkiuose augintų augalininkystės sektoriaus augalų vidutinis derlingumas, t/haDaržininkystė

Remiantis respondentinių ūkių analize, tarp respondentų 2020 m. Radviliškio r. buvo 4 daržininkų ūkiai. Pagrindinės augintos daržovės buvo bulvės, morkos, kopūstai. Derlingumas 2020 m. bulvių – 8,74 t/ha, morkų – 14,98 t/h, kopūstų – 15,37 t/ha, svogūnų – 6,95 t/ha, burokėlių – 6,63t/ha, agurkų – 2,67 t/ha. Daržovių derlingumas rajono ūkiuose buvo žymiai mažesnis, lyginant su Lietuvos vidurkiu, kai bulvių buvo 16,03 t/ha, morkų – 24,56 t/ha, kopūstų – 24,24 t/ha, svogūnų – 14,93 t/ha, burokėlių – 24,31 t/ha, agurkų – 9,07 t/ha. Daržininkystės ūkiai Radviliškio r. nėra populiarūs, kadangi daug fizinio darbo. Dažniausiai tai šeimos ūkiai, kuriuose dirba patys ūkininkai ir jų šeimos nariai.

Gyvulininkystė

Rajono gyvulininkystės (pienininkystės) respondentiniuose ūkiuose vidutinis primilžis iš vienos karvės 2020 m. buvo 4,76 t. Lyginant su šalies vidurkiu, vidutiniškai mažesnis 1,5 t. Kaina už parduotą pieną 2020 m., lyginant su šalies vidurkiu, taip pat buvo žemesnė. Tai lėmė blogesnė pieno kokybė, riebumas ir pirkėjų konkurencingumas.

2 lentelė. Radviliškio r. respondentinių ūkių primilžio iš vienos karvės ir pieno kainos palyginimasInformacija parengta pagal LŽŪKT Radviliškio r. biuro konsultantų surinktus ir išanalizuotus rajono respondentinių ūkių duomenis