Gegužės 19 d., sekmadienis | 24

Radviliškio rajono respondentinių ūkių 2010 m. analizė

Violeta Šimkuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-11-27

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai formuoti ir įgyvendinti. Ji tekia duomenis apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją žemės ūkyje. Informacijos turinys griežtai apibrėžtas ir vieningas visoms ES valstybėms.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Informaciją apie kiekvieną ūkį sudaro:

  • natūriniai-struktūriniai duomenys: žemės naudojimas, pasėlių plotai, gyvulių skaičius, darbo sąnaudos ir t. t.;
  • ekonominiai duomenys: produkcijos vertė, atsargos, pirkimai-pardavimai, gamybos išlaidos, turtas, paskolos, gamybos subsidijos ir kt.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas duomenų konfidencialumas. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbtina.

LŽŪKT Radviliškio biuro konsultantai į ŪADT už 2010 m. duomenis surinko iš 33 rajono ūkių. Surinkta informacija apie ūkių gamybinę veiklą, pagamintą produkciją, valdomą turtą, skolas bei apskaičiuoti ūkių veiklos ekonominiai rodikliai. Gamybos efektyvumą parodo kai kurie santykiniai rodikliai, pvz., augalų derlingumas, primilžis iš karvės ir kt.

Bendras respondentinių ūkių valdomos žemės plotas 2010 m. sudarė 6590,78 ha, vidutinis ūkio dydis – 199,72 hektaro.

Radviliškio rajone 2010 m. daugiausia buvo auginamos šios kultūros: kviečiai, miežiai, rapsai, kvietrugiai ir kt. Iš diagramos matome, kad 2010 m., palyginti su 2009 m., žymiai sumažėjo visų auginamų kultūrų derlingumas. Tam didelės įtakos turėjo itin nepalanki žiema.

Radviliškio rajono respondentiniuose ūkiuose auginamų kultūrų vidutinis derlingumas 2009 ir 2010 metaisTarp Radviliškio rajono respondentinių ūkių daugiausia yra augalininkystės ir mišrių. Mišriuose ūkiuose karves laiko 12 respondentų. Iš karvės gaunama vidutiniškai 4 952 kg pieno.

Surinkus respondentinių ūkių rezultatus, nustatyta, kad didesnė dalis ūkių dirbo pelningai. Bendroji produkcija vienam respondentui 2010 m. siekė: augalininkystės – 415,177 tūkst. Lt, gyvulininkystės – 175,907 tūkst. Lt. Vidutinis bendrasis gamybinis pelnas 2010 m. sudarė 15,044 tūkst. Lt.

Turto apyvartumo koeficientas rodo turto panaudojimo efektyvumą. Pagal suskaičiuotus duomenis respondentinių ūkių vidutinis turto apyvartumas 2010 m. sudarė 0,41.

Skolos-nuosavybės koeficientas rodo pusiausvyrą tarp skolinto ir nuosavo kapitalo. Radviliškio rajono respondentinių ūkių vidutinė šio rodiklio reikšmė –1,583. Tai rodo, kad ūkiai turi daug skolų.

Parengta pagal 2010 metų Radviliškio rajono respondentinių ūkių duomenis.