Kovo 30 d., ketvirtadienis | 23

Raseinių rajono respondentinių ūkių 2010 metų duomenų analizė

LŽŪKT informacija
2011-11-10

ŪADT – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją žemės ūkyje. Kiekviena valstybė, ES narė, privalo teikti duomenis į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) reglamentuose išdėstyta tvarka.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 435 „Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų ir ūkio apskaitos duomenų tinklo kūrimo“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 132 „Dėl Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos“, teikia respondentinių ūkių duomenis į ŪADT. Juos teikti pavesta LŽŪKT rajonų biurų ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantams.

Raseinių rajono konsultavimo biuras 2011 m. pateikė duomenis apie 34 respondentinių ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą 2010 metais.

Kviečių derlingumas 2009 metais buvo 3,8 t/ha, 2010 metais – 3,2 t/ha, t. y. 0,6 mažesnis. Rugių derlingumas 2009–2010 m. nekito, prikulta 2,4 t/ha. Miežių derlingumas 2009 m. siekė 2,9 t/ha, 2010 metais – 2,8 t/ha, t. y. 2010 m. jis buvo 3 proc. mažesnis, kvietrugių – mažesnis 37,5 proc., bulvių – mažesnis 3 proc., cukrinių runkelių derlingumas 2010 m. buvo mažesnis 19 proc. nei 2009 metais.

Vidutinis karvių skaičius rajono respondentinių ūkių ūkiuose 2009 m. buvo 24 vnt., 2010 m. – 27,2 vnt., t. y. 13 proc. didesnis nei 2009 metais. Iš vienos karvės 2009 m. buvo primelžta 4416 kg per metus, o 2010 m. – 4943 kg per metus, t. y. 12 proc. daugiau nei 2009 metais.

Respondentinių ūkių auginamų kultūrų vidutinis derlingumas, t/ha

Rajone 2009 m. bendroji ūkio produkcija vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 88,1 tūkst. Lt, 2010 m. – 122,3 tūkst. Lt, t. y. bendroji ūkio produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2010 metais padidėjo 39 procentais. Vidutinis gamybinis komercinis vieno respondentinio ūkio veiklos pelnas 2009 m. sudarė 10,3 tūkst. Lt per metus, 2010 m. – 24,2 tūkst. Lt per metus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.