Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Rokiškio r. respondentinių ūkių 2021 m. duomenų analizė

Liolė Buidovienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio r. biuro apskaitos konsultantė
2022-10-12

© Agroakademija.lt nuotr.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio r. biuro konsultantai į ŪADT pateikė 45 respondentinių ūkių anketas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Susistemintus ŪADT duomenis naudoja Europos Komisija ir kitos institucijos, formuojančios žemės ūkio politiką. LŽŪKT Rokiškio rajono biuro konsultantai į ŪADT pateikė 45 respondentinių ūkių anketas.

Rokiškio rajone vyrauja augalininkystės ūkiai. Tarp respondentų jie sudaro 55,5 proc., gyvulininkystės ūkiai sudaro vos 18 procentų. Ypač sumažėjo smulkių ūkių, laikančių iki 10 karvių. Lygindami 2021 ir 2019 m. duomenis, matome, kad tokių ūkių sumažėjo net 44 procentais. Likę analizuoti ūkiai yra mišrūs, kuriuose auginami gyvuliai ir grūdiniai augalai.

Pagal ekonominį dydį vyrauja nedideli ūkiai: 50–100 tūkst. eurų (31 proc.) ir 100–250 tūkst. Eurų ( 27 proc.).Toks pasiskirstymas yra jau ne vienerius metus. Tai matosi ir panagrinėjus ūkių sudėtį pagal dirbamos žemės plotą. Didžiąją dalį (35 proc.) sudaro ūkiai, dirbantys 100–200 hektarų. Labai stambių ūkių Rokiškio r. yra vos keli.

1 lentelė. Ūkių ekonominio dydžio klasės, tūkst. eurų


Grūdinių augalų derlingumas

Rokiškio r. žemės nederlingos. Nemaža dalis plotų priskiriami mažiau palankioms ūkininkauti teritorijoms. Rajone daugiausiai auginama žieminių augalų. Žieminius kviečius augino 88 proc. ūkių, kvietrugius – 25 proc., žieminius rapsus – 44 proc. ūkių.

Pastaruosius kelerius metus klimato sąlygos sudėtingos, ypač sausos vasaros, todėl ūkininkai sėjo mažiau vasarinių javų.

Grūdinių augalų derlingumas

Iš diagramos matome, kad žieminių kviečių derlius 2019 m. buvo 4,39 t/ha, 2020 m. – 4,95 t/ha, 2021 m. – 4,24 ir buvo artimas Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiui. Žieminių kvietrugių derlius 2019 m. buvo 3,68 t/ha, 2020 m. – 4,29 t/h ir šiek tiek viršijo Lietuvos vidurkį. 2021 m. didelė dalis žieminių kvietrugių pasėlių iššuto, todėl derlingumas siekė tik 2,81 t/ha.

Miežių derlingumas visais analizuojamais metais buvo apie 3 t/ha ir nesiekė Lietuvos vidurkio, nes pastarųjų metų klimatinės sąlygos buvo ypač nepalankios vasariniams augalams. Kalvotos rajono žemės greit išdžiūva, augalai blogai dygsta, dėl to nukenčia derlius.

Gyvulininkystės sektoriaus analizė

Rokiškio r. gyvulininkystės ūkiai nedideli, vos 1 proc. jų laikė daugiau kaip 200 karvių, 2 proc. – 100–200 karvių. Kituose pienininkystės ūkiuose vidutinis karvių skaičius buvo apie 50 karvių, mišriuose – apie 20 karvių. Ypač mažėja ūkių, laikančių iki 10 karvių. Nuo 2019 m. tokių ūkių sumažėjo net 45 procentais. Kitų ūkių skaičius kol kas stabilus. Tai galima paaiškinti, kad kaimo gyventojai sensta, nebeturi jėgų, o jauni ūkininkai nenori užsiimti daug laiko ir kantrybės reikalaujančiu karvių auginimu.

2 lentelė. Pieno primilžiai iš karvės, t


Iš 2 lentelės matome, kad ūkiuose, kurie specializuojasi pienininkystėje, primilžiai didesni, nes jie gali taikyti pažangesnes ūkininkavimo technologijas.