Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Šakių rajono respondentinių ūkių analizė

Irena Stasė Zakarkienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-12-07

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, t.y. vykdoma ūkininkų veiklos finansinė ir ekonominė analizė. Tai atliekama analizuojant ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) duomenis, pagal ES šalyse unifikuotą informacinę sistemą, atspindinčią prekinę produkciją gaminančią ūkių veiklą. Duomenis į ūkio apskaitos duomenų tinklą žemės ūkio produkcijos gamintojai teikia savanoriškai. Taikant statistinės atrankos metodus, tyrimui atrenkami ūkiai, kurie reprezentuoja jų visumą. Vienas respondentinis ūkis atstovauja vidutiniškai dvidešimt dvejiems šalies ūkiams. Respondentinių ūkių yra visuose Respublikos rajonuose, jie yra skirtingose gamtinėse zonose ir atspindi skirtingas ūkininkavimo sąlygas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

2010 metais Šakių rajonas į Respondentinių ūkių duomenų tinklą pateikė duomenis iš 43 ūkių. Iš respondentinių ūkių Šakių rajone javų ir rapsų auginimu užsiima 26 ūkininkai, tik augalininkyste verčiasi – 11, pienininkyste – 4. Mišrią augalininkystės-žolėdžių gyvulių auginimo veiklą vykdo – 1, augalininkystės-kiaulininkystės – 1.

2010 metais respondentinių ūkių struktūroje, pagal EDV, vyrauja ūkiai, kurių ekonominis dydis 100+250 EDV, jie sudaro 44,2 proc. visų tyrime dalyvavusių ūkių. Antroje pozicijoje 50+100 (30,2 proc.), trečioje 250+500 (11,6 proc.) ekonominius dydžius atitinkantys ūkiai. Lyginant su 2009 metais, vidutinis ūkio dydis išaugo nuo 310 ha iki 323 ha.

2010 metais užaugintos augalinės produkcijos derlingumas buvo: kviečių 5,51 t/ha, miežių 3,65 t/ha, kvietrugių 3,4 t/ha, rapsų 2,28 t/ha, cukrinių runkelių – 53,44 t/ha. Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2010 metais sudarė 1039,62 tūkst. Lt, lyginant su 2009 m. – padidėjo 209,2 tūkst. Lt. arba išaugo 25,2 proc. Tarp jų, augalininkystės produkcija sudarė 91,1 proc., gyvulininkystės – 6,6 proc., paslaugų pajamos – 2,3 proc. Kintamosios išlaidos vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 421,99 tūkst. Lt (lyginant su 2009 m. sumažėjo 41,1 tūkst. Lt), pastovios išlaidos – 214,9 tūkst. litų (lyginant su 2009 m. sumažėjo 2,53 tūkst. lt). 2009 metais ūkiai patyrė nuostolius – vidutiniškai po 24,18 tūkst. Lt, o 2010 uždirbo po 265,457 tūkst. gamybinės komercinės veiklos pelno.

Respondentinių ūkių struktūroje pagal EDV ūkiai pasiskirstę:

2010 metais iš 1 ha žemės ūkio naudmenų vidutiniškai gauta 3 222 Lt pajamų, t.y. 20,4 proc. daugiau nei 2009 metais. 2010 metais Šakių rajono ūkininkai patyrė 12,34 proc. mažesnes kintamas ir 4,99 proc. mažesnes pastovias išlaidas nei 2009 metais. Kintamos išlaidos sumažėjo nuo 1 492 Lt/ha iki 1 308 Lt/ha, o pastovios išlaidos – nuo 701 Lt/ha iki 666 Lt/ha. Gamybinės veiklos pelnas, tenkantis 1 ha žemės ūkio naudmenų, per 2010 metus buvo 823 Lt, jis padidėjo 900 Lt, nes 2009 metais ūkininkai patyrė nuostolį – 77 Lt/ha.

Respondentiniai ūkiai turi galimybę palyginti savo ūkio duomenis su kitais rajono ūkiais, nes ūkių analizės kasmet pateikiamos leidinyje „Žemės ūkio respondentinių ūkių duomenys“.

Parengta pagal 2010 m. Šakių rajono respondentinių ūkių duomenis.