Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Šalčininkų r. respondentinių ūkių 2020 m. veiklos analizė

2021-10-28

© LŽŪKT nuotr.

Į ES Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) kasmet patenka apibendrinti Šalčininkų r. respondentinių ūkių veiklos duomenys. Pateikiame ūkių 2020 m. veiklos analizę.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Lietuvoje 2020 m. deklaruota 2936719,73 ha pasėlių. Šalčininkų r. deklaruotas pasėlių plotas sudarė 54017,27 ha, kas sudaro 1,84 proc. nuo viso Lietuvoje deklaruojamo ploto. Panašus plotas deklaruotas Vilniaus r., t. y. 47623,84 ha, Varėnos r. – 38851,49 ha, Trakų – 24938,92 ha. (1 pav.)

1_S

1 pav. Deklaruotas pasėlių plotas rajonuose, ha

Šalčininkų respondentinius ūkius pagal deklaruojamą plotą galima suskirstyti į 5 kategorijas (2 pav.):

  • Ūkininkai, dirbantys mažiau nei 50 ha – 2 proc.
  • Ūkininkai, dirbantys iki 100 ha – 60 proc.
  • Ūkininkai, dirbantys nuo 100 iki 200 ha – 27 proc.
  • Ūkininkai, dirbantys nuo 200 iki 300 ha – 7 proc.
  • Ūkininkai, dirbantys nuo 300 iki 500 ha – 4 poc.
    2_S

2 pav. Ūkių kategorijos pagal deklaruojamą plotą, ha

Žemiau pateikti Šalčininkų r. analizuojamų ūkių vidutiniai duomenys. Augintų pagrindinių žemės ūkio augalų derlingumas neženkliai didėjo. Palyginę 2020 ir 2019 m. respondentinių ūkių duomenis, pastebime, kad kviečių derlius padidėjo, t. y. 2019 m. buvo 1,59 t/ha, o 2020 m. jau 2,56 t/ha, rapsų 2019 m. – 1,64 t/ha, 2020 m. jau 2,08 t/ha. Džiugino žirnių derlius, lyginant 2020 ir 2019 m., jis padidėjo 0,24 t/ha (nuo 0,98 iki 1,22 t/ha), bet grikių derlius sumažėjo 0,36 t/ha (nuo 1,56 t/ha iki 1,2 t/ha).

3_S

3 pav. Derlingumas, t/ha

Šalčininkų r. 2020 m. laikomų karvių skaičius sumažėjo nuo 20,18 vnt. (2019 m.) iki 17,96 vnt. (2020 m.). Pieno primilžis iš karvės, lyginant 2020 ir 2019 m., nežymiai didėjo – nuo 3,36 iki 3,59 t, bet nepasiekė vidutinio 2020 m. Lietuvos rezultato – 4,93 t (5 pav.).

4_S

4 pav. Karvių skaičius, vnt.

5_S

5 pav. Pieno primilžis, t

Šalčininkų r. ūkininkams 2020 m. buvo geriausi per pastaruosius trejus metus, kadangi pardavimo pajamos sudarė net 7 592 545, 00 Eur. Tam įtakos turėjo gana neblogas derlius, ir supirkimo kainos buvo aukštos. 2019 m. buvo parduota produkcijos už 4 579 994,00 Eur, o 2018 m. už – 4 996 793,00 Eur.

6_S

6 pav. Pardavimo pajamos, Eur

Žemiau pateiktoje lentelėje matome, kokią paramą 2020 m. gavo Šalčininkų r. ūkininkai. Už deklaruojamas žemės ūkio naudmenas galima gauti paramą pagal 11 priemonių. Paramos suma siekė 12 446 088,00 Eur.

lentele salc_V

Šalčininkų r. ūkininkai stengiasi išlikti konkurencingi Lietuvos ir užsienio rinkoje. Daug ir sąžiningai dirba, kad užtikrintų gerą pragyvenimo lygį sau ir šeimos nariams. Dalyvauja investiciniuose projektuose, mokymuose ir įvairiuose renginiuose, kad galėtų pritaikyti visas naujoves ir gaunamas žinias savo ūkiuose.