Kovo 30 d., ketvirtadienis | 23

Šiaulių rajono respondentiniai ūkiai 2010 metais

Vitalija Vaičiulienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-11-09

Daugelyje ES valstybių Žemės ūkio konsultavimo tarnybos atsakingos už respondetinių ūkių duomenų surinkimą. VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – viena iš jų. Ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantai dirba su ūkininkais, atrenka respondentinius ūkius pagal pateiktas Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) rekomendacijas, tvarko ūkininkų respondentų ūkių apskaitą bei duomenis apie ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą pateikia LAEI toliau apdoroti. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

Šiaulių rajono biuro konsultantės 2011 m. pateikė 61 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2010 metais. Ši informacija pateikta remiantis apskaitos duomenimis. Ūkiai skirstomi pagal skirtingas ūkininkavimo formas bei tipą, dydį, kultūrų derlingumą, bendrąją produkciją, gamybinį pelną ir kt.

Šiaulių rajone tarp respondentų vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai: 35 augalininkystės bei 26 mišrūs ūkiai. Vidutinis ūkio dydis yra 126,51 ha.

Lyginant 2010 m. derlingumą su 2009 m., labiausiai padidėjo cukrinių runkelių ir pašarinių šakniavaisių, o sumažėjo grūdinių kultūrų bei bulvių vidutinis derlingumas.

Vidutinis karvių skaičius rajono respondentiniuose ūkiuose – 25 vnt., vidutinis primilžis iš karvės – 4682 kg per metus. Rajono respondentinių ūkių bendroji produkcija vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 293,447 tūkst. Lt.

Vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas (vieno respondentinio ūkio) sudarė 109,9 tūkst. Lt per metus (2010 m. 13 ūkininkų ūkininkavo nuostolingai, o 2009 m. – 23).

Vidutinis ūkio turto apyvartumas – 0,491. Jis rodo, kiek turto litas sukuria pajamų. Kuo aukštesnis šis rodiklis, tuo didesnis efektyvumas.

Vidutinis skolos-nuosavybės koeficientas – 0,33. Jis parodo, kiek nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

Augalų derlingumas Šiaulių rajono ūkiuose, t/ha

Išnagrinėjus duomenis, galima palyginti tam tikrų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas.

Parengta pagal Šiaulių rajono respondentinių ūkių anketas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.