Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Šiaulių rajono respondentinių ūkių 2020 metų analizė

Ligita Nemeikštienė
Lietuvos žemės ūkio onsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro ekonomikos konsultantė
2021-11-18

LŽŪKT Šiaulių r. biuro konsultantės 2021 m. į ŪADT pateikė 23 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2020 metais.

Europos Sąjungos ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistema veikia jau nuo 1965 m., ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti į ŪADT. Taip pat duomenis teikia ir Lietuva.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Duomenys apie ūkius pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, apskritis, mažiau palankias ir palankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentai pabrėžia duomenų konfidencialumą. Kiekvienas ūkis turi kodą, o viešai skelbiami tik apibendrinti vidutiniai rezultatai.

LŽŪKT Šiaulių r. biuro konsultantės 2021 m. į ŪADT pateikė 23 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2020 metais. Ši informacija pateikta remiantis apskaitos duomenimis. Tarp Šiaulių r. respondentų vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai: 9 augalininkystės, 9 gyvulininkystės ir 5 mišrūs. Šiaulių r. ūkių analizei atlikti pasirinkti ekonominiai ir finansiniai rodikliai. Atliekant respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizę, palyginti 2018-2020 metų Šiaulių rajono ūkių duomenys su Lietuvos 2020 m. ūkių vidutiniais duomenimis.

Pagrindinis ūkio ekonominės analizės gamybinės veiklos rodiklis – augalų derlingumas.

1 lentelė. Augalų derlingumas Šiaulių r. ūkiuose, t/ha

Iš 1 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2020 m. visų analizuojamų grūdinių augalų derlingumas didėjo ir buvo didesni nei Lietuvos vidurkiai. Augalininkystės produkcijos didėjimui didžiausios įtakos turėjo palankios oro sąlygos derliaus nuėmimo metu.

Gyvulininkystės ūkių pagrindinis gamybinės veiklos rodiklis – primilžis iš vienos karvės.

2 lentelė. Karvių produktyvumas Šiaulių r. ūkiuose, t

Šiaulių rajono ūkiuose 2020 m. primilžis iš vienos karvės, lyginant su 2019 m., padidėjo 18,8 proc., tačiau visais metais nepasiekė Lietuvos vidurkio. Didžiausi primilžiai ūkiuose, kuriuose laikyta daugiau nei 120 melžiamų karvių. Tai lėmė pašarų kokybė, karvių produktyvumas, sveikatingumas, įvairios gamtinės ir ekonominės sąlygos.

Atlikta finansinė analizė

Ūkio finansinė analizė – tai visapusiškas ir objektyvus ūkio finansinės būklės, veiklos efektyvumo ir ūkio konkurencingumo įvertinimas, siekiant nustatyti investavimo, skolinimosi galimybes, silpnąsias ir stipriąsias ūkio veiklos sritis, esamos padėties keliamas grėsmes, galimybes pagerinti padėtį ateityje.Šiaulių r. ūkių analizei atlikti pasirinkti šie finansiniai rodikliai: pelningumo, mokumo.

3 lentelė. Pelningumo rodiklių analizė

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo grynojo pelno.

Svarbiausias kiekvieno ūkininko tikslas – kuo mažiau išleidžiant uždirbti kuo daugiau pelno.
Šiaulių r. ūkių grynojo pelningumo rodiklio reikšmė 2020 m. padidėjo 32 proc., lyginant su 2019 m., tačiau rodiklio reikšmė nesiekė Lietuvos vidurkio 2020 m. reikšmės. Jeigu grynojo pelningumo reikšmė yra didesne kaip 0,02, ūkis tinkamas pasinaudoti investicine ES parama. Šiaulių r. ūkiai ūkininkauja pelningai, grynojo pelningumo rodiklio reikšmė rodo, kad jie tinkami gauti finansinę ES paramą.

4 lentelė. Mokumo rodiklių analizė

Skolos rodiklis rodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Tai yra visos ūkio skolos neturėtų sudaryti daugiau nei 60 proc. viso ūkio turto. Kuo didesnis skolos rodiklis, tuo patiriama didesnė finansinė rizika, tuo sunkiau susiklosčius nepalankioms sąlygoms bus vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ar gauti papildomą kreditą. Tačiau be skolintų lėšų dažnas ūkis negalėtų užtikrinti plėtros, įgyvendinti investicijų, susijusių su apsirūpinimu žemės ūkio ar kitu turtu, didinančiu ūkio konkurencingumą rinkoje. Todėl skolintų lėšų naudojimas visada priimtinas tol, kol nekelia grėsmės ūkio finansiniam stabilumui bei sklandžiai jo veiklai.

Skolos ir nuosavo kapitalo santykis rodo, kokia skolų suma tenka 1 nuosavo kapitalo eurui. Nustatoma, ar ūkis turės pakankamai nuosavo kapitalo skoloms grąžinti.

Šiaulių r. ūkių įsiskolinimai 2020 m. truputį sumažėjo, lyginant su 2019 m., tačiau viršijo Lietuvos vidurkį. Visais metais skolos rodiklio reikšmė ne didesnė kaip 0,6 , o tai rodo, kad ūkiai tinkami gauti finansinę ES paramą.Mokumo rodikliai padeda apsispręsti dėl ūkio veiklos finansavimo šaltinių pasirinkimo.

Norint sėkmingai ūkininkauti, būtina kiekvienais metais analizuoti ūkio rezultatus, skaičiuoti ekonominius ir finansinius rodiklius, pasiektus gamybinius rezultatus, lyginti su kitų ūkių duomenimis.

Respondentiniai ūkiai savo duomenis su kitų rajono respondentinių ūkių duomenimis gali palyginti išleidžiamame leidinyje „Ūkio veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“. Jis išleidžiamas kiekvienais metais.

Parengta pagal LŽŪKT ūkio valdymo programos „e. GEBA Ekonomika” duomenis