Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Skuodo rajono respondentinių ūkių 2015 m. veiklos rezultatai

Sigita Skarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2016-12-14

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą ir naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Į Lietuvos ŪADT patenka ir analizuojami skirtingo ekonominio dydžio ir ūkininkavimo tipo ūkiai iš visų Lietuvos rajonų.

Apibendrinti 31 respondentinio ūkio duomenys

Skuodo r. biuras 2015 m. analizavo 31 respondentinio ūkio finansinę ir gamybinę būklę. Duomenys buvo surinkti remiantis ūkių buhalterine apskaita.

Rajone iš atrinktų 31 respondentinio ūkio didžiąją dalį sudarė mišrūs – 23, o augalininkystės – tik 8. Vidutinis bendras valdomos žemės plotas 2015 m. Skuodo r. buvo 86,83 ha, didžiausias pateiktas plotas – 293,22 ha, o mažiausias – vos 6,13 ha (Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis 2014 m. buvo 43,27 ha).

Skuodo r. respondentų augintų žemės ūkio augalų derlingumas 2015 m., palyginus su 2014 m. Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu, buvo mažesnis. Žieminių kviečių derlingumas rajone buvo vidutiniškai 3,85 t/ha, o Lietuvoje 2014 m. – 4,95 t/ha; rugių rajone – 2,23 t/ha, o Lietuvoje 2014 m. – 2,27 t/ha; vasarinių miežių vidurkis rajone – 2,96 t/ha, Lietuvoje 2014 m. – 4,01; avižų derlingumo vidurkis rajone buvo didesnis, t. y. 2,37 t/ha (Lietuvos respondentinių ūkių – 2,18 t/ha); žieminių kvietrugių vidurkis rajone – 2,80 t/ha (Lietuvos vidurkis – 3,15 t/ha); grūdinių mišinių vidurkis rajone – 2,73 t/ha, Lietuvos respondentiniuose ūkiuose siekė 2,20 t/ha; žieminių rapsų derlingumo vidurkis rajone vos siekė 0,87 t/ha, o Lietuvos vidurkis buvo 2,44 t/ha; bulvių vidurkis rajone – 11,60 t/ha, Lietuvoje siekė 17,81 t/ha. Grikių, cukrinių runkelių ir lauko daržovių mūsų rajono respondentai visiškai neaugino.

1 pav. Vidutinis augalų derlingumas 2015 m. Skuodo r. ir 2014 m. Lietuvoje, t/ha

Skuodo r. vyrauja pieninė gyvulininkystė, todėl ir daugelis respondentinių ūkių laikė melžiamų karvių. Iš pateiktų anketų paaiškėjo, kad net 21 respondentas turėjo šių galvijų. Daugiausia 2015 m. laikytos 172 melžiamos karvės, o mažiausiai – 1 karvė.

Vidutinis melžiamų karvių skaičius rajono respondentiniuose ūkiuose 2015 m. buvo 32, o Lietuvos respondentiniuose ūkiuose 2014 m. – 4,1.

Penimų kiaulių vidurkis 2015 m. rajono repondentiniuose ūkiuose buvo 2, o Lietuvos 2014 m. – 1,2.

Rajono respondentiniuose ūkiuose primelžta vidutiniškai 102 t pieno, Lietuvoje 2014 m. vidurkis buvo 21,4 tonos. Vidutiniškai iš karvės rajone primelžta 5,34 t (Lietuvos respondentinių ūkių 2014 m. vidurkis – 5,22 t).

2 pav. Vidutinis karvių skaičius ir produktyvumas 2015 m. Skuodo r. ir 2014 m. Lietuvoje

Didžiausia bendrosios produkcijos procentą respondentiniuose ūkiuose sudarė augalininkystė – 53,39 proc. (Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis 2014 m. buvo 66). Gyvulininkystė sudarė 46,50 proc. (Lietuvos respondentinių ūkių vidurkis 2014 m. buvo 31 proc.). Paslaugų pajamos sudarė tik 0,07 proc., o agroturizmo – vos 0,04 procento.

3 pav. Skuodo r. respondentinių ūkių vidutinė bendroji produkcijos struktūra 2015 m.

Ūkių veiklos efektyvumo rodikliai

Analizuojant Skuodo r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, apskaičiuotas kapitalo pakankamumo rodiklis, kuris rodo, kokį procentą turto sudaro nuosavybė. Skuodo r. ūkių kapitalo pakankamumo rodiklis aukštas – 84,38, o Lietuvos respondentinių ūkių vidutinis rodiklis 2014 m. buvo 84,30. Galima teigti, kad Skuodo r. respondentiniai ūkiai 2015 m. buvo stabilūs.

Skuodo r. respondentinių ūkių bendrojo įsiskolinimo rodiklis 2015 m. buvo 0,16. Jis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Šis rodiklis, kaip ir kapitalo pakankamumo, yra toks pat, kaip ir Lietuvos vidurkis 2014 metais. Galima daryti išvadą, kad Skuodo r. ūkininkai nėra linkę skolintis.

Bendrojo mokumo rodiklis Skuodo r. yra 65,57, kuris 2014 m. Lietuvoje buvo vidutiniškai tik 4,03. Tai reiškia, kad Skuodo r. ūkiams nesunku padengti trumpalaikius įsipareigojimus, tokie ūkiai labai patrauklūs kreditoriams.

Grynasis pelningumo rodiklis rodo, kiek 1 pardavimo eurui tenka grynojo pelno. Skuodo r. respondentinių ūkių šio rodiklio reikšmė 2015 m. buvo vidutiniškai 0,24, o 2014 m. Lietuvos respondentinių ūkių – vidutiniškai 0,04.

Turto apyvartumo rodiklis 2015 m. Skuodo r. – vidutiniškai 0,22, o 2014 m. Lietuvos respondentinių ūkių – vidutiniškai 0,28. Mažesnė šio rodiklio reikšmė rodo, kad Skuodo r. ūkiai nepakankamai efektyviai valdė turtą.

Skuodo r. respondentinių ūkių subsidijų dalis pajamose 2015 m. buvo vidutiniškai 36,30 procento. Lietuvos respondentinių ūkių vidutinė subsidijų dalis pajamose 2014 m. buvo mažesnė – 23,93 procento.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi