Birželio 10 d., šeštadienis | 23

Švenčionių r. 2020 m. respondentinių ūkių veiklos apžvalga

Olga Oleškevič
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Švenčionių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-12-13

LŽŪKT Švenčionių r. biuro darbuotojai 2021 m. LAEI pateikė 21 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2020 metais.

Švenčionių rajono žemės mažiau palankios ūkininkauti, todėl dominuoja mišrūs ūkiai. Švenčionių respondentinius ūkius pagal deklaruojamą žemės plotą 2020 m. galima skirstyti į 8 kategorijas:

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus

1.Ūkiai, dirbantys žemės plotus nuo 0 iki 30 ha – 18 %

2. Ūkiai, dirbantys žemės plotus nuo 30 iki 50 ha – 18 %

3. Ūkiai, dirbantys žemės plotus nuo 50 iki 75 ha – 7 %

4. Ūkiai, dirbantys žemės plotus nuo 75 iki 100 ha – 16 %

5. Ūkiai, dirbantys žemės plotus nuo 100 iki 200 ha – 16 %

6. Ūkiai, dirbantys žemės plotus nuo 200 iki 300 ha – 14 %

7. Ūkiai, dirbantys žemės plotus nuo 300 iki 500 ha – 8 %

8. Ūkiai, dirbantys žemės plotus nuo 500 ha ir daugiau – 3 %.

Švenčionių r. respondentinius ūkius pagal laikomų vidutinį karvių skaičių 2020 m. galima skirstyti į 4 kategorijas:

1. Ūkiai, laikantys vidutinį karvių skaičių per metus iki 10 vnt. – 88,72 %

2. Ūkiai, laikantys vidutinį karvių skaičių per metus nuo 10 iki 20 vnt. – 3,22 %

3. Ūkiai, laikantys vidutinį karvių skaičių per metus nuo 20 iki 30 vnt. – 6,45 %

4. Ūkiai, laikantys vidutinį karvių skaičių per metus nuo 50 iki 80 vnt. – 1,61 %.

Švenčionių r., 2020 lyginant su 2019 m., vidutinis laikomų karvių skaičius sumažėjo iki 13 proc.

Švenčionių r. respondentinius ūkius pagal VED 2020 m. galima skirstyti į 8 kategorijas:

1. Ūkiai pagal VED iki 25000 Eur – 39,24 %

2. Ūkiai pagal VED nuo 25000 iki 50000 Eur – 24,05 %

3. Ūkiai, pagal VED nuo 50000 iki 75000 Eur – 11,39 %

4. Ūkiai, pagal VED nuo 75000 iki 100000 Eur – 5,06 %

5. Ūkiai, pagal VED nuo 100000 iki 125000 Eur – 8,86 %

6. Ūkiai, pagal VED nuo125000 iki 150000 Eur – 3,80 %

7. Ūkiai, pagal VED nuo 150000 iki 175000 Eur – 1,27 %

8. Ūkiai, pagal VED daugiau kaip 200000 Eur – 6,33 %

VED – tai piniginiais vienetais (eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis. Jis lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai. VED apskaičiuojamas tik žemės ūkio valdoms.

Švenčionių r. respondentinių ūkių 2020 m. pagamintos produkcijos ir paslaugų pardavimo pajamos iš viso – 6521526 Eur, 2019 m. pardavimo pajamos – 2341460 Eur, o 2018 m. – 2162031 Eur.

Vertinant bendrą Švenčionių r. ūkių vidutinį rezultatą (įskaitant tiesiogines išmokas), matyti, kad 2020 m. ūkiams buvo pelningi. Vienas pardavimo pajamų euras uždirbo 0,36 Eur grynojo pelno. 2020 m. lyginant su 2019 m., uždirbta 0,34 Eur nuo vieno pardavimo euro mažiau, t. y. pokytis – 0,02 vnt. (5,88 %). Svarbu tai, kad teigiamas veiklos rezultatas pasiektas tik tiesioginių išmokų dėka. Tai reiškia, kad ūkiai labai priklausomi nuo paramos, nes pelningą veiklą geba vystyti tik gaudami tiesiogines išmokas. Eliminavus šią paramą, ūkininkavimo veikla taptų nuostolingas verslas, o 2020 m. būtų uždirbę ne pelno, o patyrę -0,22 Eur nuostolio nuo vieno pardavimo pajamų euro. Žinoma, lyginant su 2019 m., nuostolis sumažėjo 0,04 Eur.

Švenčionių r. respondentams išmokėtos dotacijos, susijusios su pajamomis: 2020 m. iš viso 2313303 Eur, 2019 m. – 1845919 Eur, 2018 m. – 1723457 Eur.

Švenčionių r. ūkiai dalyvauja investiciniuose projektuose, žemdirbiams skirtuose mokymuose, siekdami, kad ūkininkavimas taptų pelningesnis, o gaminama ūkyje produkcija atitiktų aukštos kokybės standartus ir būtų realizuota aukščiausiomis rinkoje kainomis.

Respondentai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas duomenų konfidencialumas. Skelbti galima tik agreguotus duomenis, rodančius ūkių grupių vidutinius rezultatus.