Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Švenčionių r. 2021 m. respondentinių ūkių veiklos apžvalga

Olga Oleškevič
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Švenčionių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-11-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Duomenys į ŪADT teikiami savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas duomenų konfidencialumas, todėl skelbiami tik apibendrinti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Švenčionių rajono žemės mažiau palankios ūkininkauti, dominuoja mišrūs ūkiai. Švenčionių respondentinius ūkius pagal deklaruojamą žemės plotą 2021 m. galima skirstyti į 8 kategorijas. Ūkiai, dirbantys žemės plotus:

 1. nuo 0 iki 30 ha – 17 %
 2. nuo 30 ha iki 50 ha – 13 %
 3. nuo 50 ha iki 75 ha – 9 %
 4. nuo 75 ha iki 100 ha – 13 %
 5. nuo 100 ha iki 200 ha – 24 %
 6. nuo 200 ha iki 300 ha – 12 %
 7. nuo 300 ha iki 500 ha – 6 %
 8. nuo 500 ha ir daugiau – 6 %.

Švenčionių respondentinius ūkius pagal laikomų vidutinį karvių skaičių 2021 m. galima skirstyti į 5 kategorijas. Ūkiai, laikantys vidutiniškai per metus:

 1. iki 10 karvių – 78,05 %
 2. nuo 10 iki 20 karvių – 12,20 %
 3. nuo 20 iki 30 karvių – 2,44 %
 4. nuo 30 iki 50 karvių – 2,44 %.
 5. nuo 50 iki 80 karvių – 4,87 %.

Švenčionių r. 2021 m. laikomų karvių sumažėjo nuo 63 vnt. (2019 m.) iki 55 vnt. (2020 m.) ir iki 32 vnt. (2021 m).

VED – tai piniginiais vienetais (eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai. VED apskaičiuojamas tik žemės ūkio valdoms. Švenčionių respondentinius ūkius pagal VED 2021 m. galima skirstyti į 9 kategorijas:

 1. iki 25000 Eur – 27,78 %
 2. nuo 25000 Eur iki 50000 Eur – 23,61 %
 3. nuo 50000 Eur iki 75000 Eur – 16,67 %
 4. nuo 75000 Eur iki 100000 Eur – 11,11 %
 5. nuo 100000 Eur iki 125000 Eur – 4,17 %
 6. nuo125000 Eur iki 150000 Eur – 2,78 %
 7. nuo 150000 Eur iki 175000 Eur – 4,17 %
 8. nuo 175000 Eur iki 200000 Eur – 1,38 %
 9. daugiau kaip 200000 Eur – 8,33 %

Vertinant bendrą Švenčionių r. vidutinį ūkių veiklos rezultatą (įskaitant tiesiogines išmokas), matyti, kad 2021 m. ūkiams buvo pelningi – vienas pardavimo pajamų euras ūkiams uždirbo 0,43 Eur grynojo pelno. 2021 m. lyginant su 2020 m., uždirbta 0,06 Eur nuo vieno pardavimo euro daugiau, t. y. susidaro 16, 22 % pokytis. Svarbu, kad teigiamas veiklos rezultatas pasiektas tik tiesioginių išmokų dėka, o tai reiškia, kad ūkiai yra labai priklausomi nuo paramos, nes pelningą veiklą geba vystyti tik gaudami tiesiogines išmokas. Eliminavus šią paramą, ūkininkavimo veikla taptų nuostolingas verslas, o 2021 m. būtų uždirbę ne pelną, o -0,13 Eur nuostolį nuo vieno pardavimo pajamų euro. Lyginant su 2020 m., nuostolis padidėjo 0,09 Eur.

Tirtas ir skolos rodiklis, parodantis bendrą ūkio įsiskolinimo lygį, t. y. kokia dalis skolintų lėšų panaudojama formuojant ūkio turtą. 2021 m. – 0,29, t. y. visos ūkio skolos vidurkis sudaro ne daugiau nei 29 proc. viso ūkio turto. 2020 m. šis skolos vidurkis siekė 0,3. Rekomenduotina rodiklio reikšmė – ne didesnė nei 0,6. Kuo didesnis skolos rodiklis, tuo patiriama didesnė finansinė rizika, tuo sunkiau susiklosčius nepalankioms sąlygoms bus vykdyti priimtus įsipareigojimus ar gauti papildomą kreditą. Vis tik, be skolintų lėšų ūkis negalėtų užtikrinti plėtros, įgyvendinti investicijų, susijusių su žemės ūkio, kito turto apsirūpinimu, o tai didintų ūkio konkurencingumo lygį rinkoje. Todėl skolintų lėšų naudojimas visada priimtas tol, kol nekelia grėsmės ūkio finansiniam stabilumui bei sklandžiai ūkio veiklai.

Išmokėtos dotacijos, susijusios su pajamomis: 2021 m. išmokėta 3029812 Eur, 2020 m. – 2313303 Eur, 2019 m. – 1845919 Eur.

Švenčionių r. ūkininkai dalyvauja investiciniuose projektuose, žemdirbiams skirtuose mokymuose, kad ūkininkavimo veikla taptų pelningesnė, o ūkyje gaminama produkcija atitiktų aukštos kokybės standartus.