Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Telšių rajono respondentinių ūkių 2016 m. duomenų analizė

Virginija Navickienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2017-11-01

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis šaltinis, kuris pateikia duomenis apie ūkininkų pajamas ir žemės ūkio gamybos efektyvumą. Todėl kiekviena ES valstybė privalo pagal tam tikrus reikalavimus pateikti informaciją į ŪADT.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantai dirba su ūkininkais, atrenka respondentinius ūkius pagal pateiktas rekomendacijas, tvarko ūkininkų respondentinių ūkių apskaitą, analizuoja duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą.

Telšių rajone 2016 m. atlikta 28 respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizė. Ūkininkų ūkiai buvo įvairaus ekonominio dydžio ir skirtingų ūkininkavimo tipų. Bendras respondentinių ūkių valdomas žemės plotas 2016 m. buvo 3125,63 hektaro. Didžiausias ūkis turėjo 581,71 ha žemės ūkio naudmenų, vertėsi pienine gyvulininkyste ir augalininkyste, o 14 ūkių vertėsi vien augalininkyste. Pienininkystės ūkiuose laikyta nuo 10 iki 100 melžiamų karvių.

Didžiausias pieno primilžis 2016 m. siekė 7924 kg iš vienos karvės. Vidutinis pieno primilžis iš karvės Telšių r. respondentiniuose ūkiuose buvo 4961 kg per metus.

Visuose ūkiuose auginti javai. Didžiausią jų plotų dalį sudarė žieminiai kviečiai. Jų vidutinis derlingumas – 5,26 t/ha. Žieminių kvietrugių vidutinis derlingumas buvo 3,86 t/ha, vasarinių miežių – 2,64 t/ha, avižų – 2,47 t/ha. Vienas iš augalininkystės ūkių buvo daržininkystės, turintis 177,06 ha žemės. Šiame respondentiniame ūkyje daugiausia auginta burokėlių.

Analizuotose ūkiuose gyvulininkystės bendroji produkcija sudarė 32 proc., o augalininkystės – 68 procentus. Didžioji dalis pagamintos augalininkystės produkcijos sunaudota pašarams.

Net 20 iš 28 analizuojamų ūkių dirbo nuostolingai, todėl be tiesioginių išmokų ir kitų kaimo plėtros programų paramos būtų sudėtinga išgyventi. Telšių rajono respondnetinių ūkių pajamų subsidijos 2016 m. sudarė vidutiniškai 42,8 proc. visų pajamų.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi