Gegužės 20 d., pirmadienis | 24

Trakų r. respondentinių ūkių 2017 m. duomenų apžvalga

Gražina Vorošilinienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Trakų r. biuro ekonomikos konsultantė
2018-11-26

© LŽŪKT nuotr.

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio padėtis, t. y. ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys skelbiami nuo 1996 m. Respondentiniai ūkiai apima beveik visus šalies rajonus. Pagal jų duomenis atliekama ūkininkų ūkių ekonominė analizė. Ūkiai atrenkami statistinės atrankos metodo būdu.

Augalininkystės apžvalga

Trakų r. 2017 m. buvo atrinktas 21 respondentinis ūkis. Jie grupuoti pagal ekonominį dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotus. Ūkiai buvo mišrūs, nedideli. Juose daugiausia plėtotas ekologinis ūkininkavimas, nenaudotos cheminės augalų apsaugos priemonės ir trąšos. Derlius gerintas agrotechninėmis priemonėmis.

Remdamiesi pateikta lentele, matome, kad nuo 2012 m. iki 2017 m. bendras deklaruotas plotas Trakų r. padidėjo 2732,17 ha, bet pateiktų paraiškų skaičius per minėtą laikotarpį sumažėjo 573 vnt., todėl galime daryti išvadą, kad ūkiai Trakų r. stambėjo ir deklaravo daugiau žemės ūkio naudmenų.

1 lentelė. Bendro deklaruoto ploto, paraiškų skaičiaus palyginimas

Web-lentele1-didesne

Analizuodami 2 lentelę, matome, kad ir Trakų r., ir Lietuvoje, didžiausią dalį pasėlių struktūroje sudarė augalai: augantys ariamoje žemėje ir pūdymas, daugiametės ganyklos (I grupė), natūralios ir pusiau natūralios pievos (VI grupė) ir azotą kaupiantys augalai ariamoje žemėje (II grupė).

2 lentelė. Deklaruoti plotai pagal žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus grupes

Web-lentele2-didesne

Gyvulininkystės apžvalga

Gyvulininkystės ūkių Trakų r. labai mažai. Kiaulių auginimas buvo uždraustas dėl jų maro. Daugiausia gyvuliai laikyti asmeniniam vartojimui. Iš analizuotų 21 ūkio 8 laikė melžiamų karvių.

Web-pav11 pav. Galvijų laikytojų, galvijų ir karvių skaičius Vilniaus apskrityje, vnt.

Matome (1 pav.), kad Trakų r. 2017 m. gruodžio 31 d. užregistruoti 404 galvijų laikytojai (Lietuvoje – 51648), kurie laikė 1831 vnt. galvijų (Lietuvoje – 674242). Kalbant apie karvių laikytojus, 2017 m. gruodžio 31 d. Trakų r. registruota 288 (Lietuvoje – 41354), kurie laikė 677 karves (Lietuvoje – 272101).

Ekonominiai rodikliai

Atlikus ūkių finansinių rezultatų analizę, nustatyta, kad 2017 m. Trakų r. respondentų grynasis pelningumas buvo 0,44. Tuo metu Lietuvos mastu – 0,38. Grynasis pelningumas – vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių ūkio veiklos efektyvumą. Šio rodiklio reikšmė rodo, kiek 1 pardavimo pajamų eurui tenka grynojo pelno. Gauta reikšmė reiškia, kad Trakų r. respondentų 1 pardavimo pajamų euras uždirbo 0,06 Eur daugiau pelno, palyginti su visos Lietuvos respondentais.
Labai svarbus ūkio finansinei analizei yra grynojo pelningumo be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodiklis, rodantis ūkio gebėjimą gauti pelno, negaunat išmokų. Lietuvos respondentų reikšmė – 0,05, o Trakų r. – -0,14. Galima daryti išvadą, kad Trakų r. respondentai labai priklausomi nuo tiesioginių išmokų, be jų negali vykdyti pelningos veiklos. Būtina ieškoti sprendimų, kaip uždirbti daugiau pajamų, mažinti sąnaudas, kad kuo mažiau būti priklausomiems nuo paramos, t. y. nuo išorinių politinių veiksmų, kuriems ūkiai negali daryti tiesioginės įtakos.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi