Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Utenos r. respondentinių ūkių 2019 m. veiklos apžvalga ir duomenų analizė

Audronė Korsakienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Utenos r. biuro ekonomikos konsultantė
2020-11-25

© LŽŪKT nuotr.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis duomenų šaltinis vertinant pajamų lygį ūkiuose ir priimant valdymo sprendimus žemės ūkio sektoriuje. Respondentinių ūkių duomenys pateikiami pagal ūkininkavimo kryptis, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininko amžių, ekologiškumą. Tai leidžia palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Respondentiniai ūkiai identifikuojami pagal suteiktus kodus, apklausoje dalyvavusiems ūkiams pateikiami išanalizuoti jų duomenys, rodantys veiklos efektyvumą.

Respondentinių ūkių veiklos apžvalga

Utenos r. biuro darbuotojai į ŪADT 2019 m. pateikė 30 ūkių duomenis, tarp kurių buvo 25 gyvulininkystės arba mišrūs ūkiai, parduodantys ir gyvulininkystės, ir augalininkystės produkciją, 5 ūkiai, užsiimantys augalininkyste, parduodantys javus, daržoves arba uogas. Gyvulininkystės ūkiuose vyraujantis ūkio veiklos tipas – pienininkystė, ja užsiėmė 13 ūkininkų. Devyniuose ūkiuose auginti mėsiniai galvijai, po vieną ūkininką augino paukščius, avis ir elnius. Augalininkystės ūkiuose didžiausi žemės plotai skiriami javams, rapsams ir ankštiniams augalams, uogininkystės ūkiuose – šilauogėms ir braškėms, o daržininkai daugiausia augino bulvių.

Didžioji dalis Utenos r. respondentinių ūkių pardavimo pajamas gavo iš gyvulininkystės, t. y. už parduotą pieną ir gyvulius, todėl gyvulininkystės situaciją paanalizuosiu detaliau. ŽŪIKVC duomenimis, Lietuvoje melžiamų karvių ir pieno gamintojų, teikiančių pieną supirkėjams, skaičius kasmet mažėjo. Per 2017–2019 m. laikotarpį pieno gamintojų skaičius sumažėjo nuo 25406 vnt. iki 20245 vnt., t. y. 20,31 proc., bendras karvių skaičius sumažėjo 16,30 proc. – nuo 272100 vnt. iki 227735 vnt. Bendras supirkto pieno kiekis sumažėjo tik 3,94 proc. nuo 1395 t iki 1340 t, nes mažėjant pieno gamintojų skaičiui, likę ūkiai plėtėsi, pieninių karvių skaičius, vidutiniškai tenkantis vienam pieno gamintojui, taip pat didėjo. Ši tendencija ypač ryški Utenos r. respondentiniuose ūkiuose. Vidutinio, vienam ūkiui tenkančio melžiamų karvių skaičiaus ir primilžio iš karvės dinamika Utenos r. ūkiuose ir vidutiniškai Lietuvoje 2017–2019 m. pateikta 1 ir 2 pav.

Web-pav11 pav. Vienam ūkiui tenkančio melžiamų karvių skaičiaus dinamika Utenos r. respondentiniuose ūkiuose ir vidutiniškai Lietuvoje 2017–2019 m.

Web-pav22 pav. Primilžis iš karvės respondentiniuose ūkiuose 2017–2019 m.

Ekonominių rodiklių analizė

Svarbiausias kiekvieno ūkininko tikslas yra kuo mažiau išleidžiant uždirbti kuo daugiau pelno. Ūkio veiklą labiausiai apibendrinantys rodikliai yra grynasis pelningumas ir grynasis pelningumas be dotacijų. Šie rodikliai rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirba pelno. Bendrą ūkio įsiskolinimo lygį atspindi skolos rodiklis, rodantis, kokia dalis skolintų lėšų naudojama formuojant ūkio turtą. Utenos r. ūkininkai dirbo pelningiau nei vidutiniškai Lietuvoje, bet jų veiklos tęstinumas labiau priklausė nuo subsidijavimo.

Lentelė. Utenos r. respondentinių ūkių finansiniai rodikliai

Web-lentele1

Mažiausiai įtakos nepalankios gamtinės ir rinkos sąlygos turėjo stabiliausiai ūkininkaujantiems gyvulininkystės ūkiams, o augalininkystės ūkiai dažniau patiria nuostolių dėl užsitęsusios sausros, liūčių ir kitų nepalankų gamtos reiškinių, todėl jų veiklos tęstinumas labiau priklauso nuo subsidijavimo.

Analizuojamu 2017–2019 m. laikotarpiu ūkiai išliko finansiškai stabilūs. Tą rodo mažai kitęs skolos rodiklis. Utenos r. respondentinių ūkių skolos rodiklis buvo nežymiai mažesnis nei vidutiniškai Lietuvos respondentinių ūkių, vadinasi buvo palankios sąlygos vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ar gauti papildomą kreditą, reikalingą ūkiui plėsti ir modernizuoti. Skolintų lėšų naudojimas visada priimtinas tol, kol nekelia grėsmės ūkio finansiniam stabilumui ir sklandžiai veiklai.

Parengta pagal Utenos r. respondentinių ūkių analizę ir ŽŪIKVC duomenis.

Vaizdo reportažas

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi