Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Varėnos rajono respondentinių ūkių 2021 m. duomenų analizė

Sigita Žėkaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-12-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – vieninga Europos Sąjungos šalių informacinė sistema. Ji skirta patogiam žemės ūkio produkcijos gamintojų finansinės ir ekonominės veiklos vertinimui atlikti. Duomenis į ŪADT privalo teikti kiekviena ES valstybė narė. Pagrindinė duomenų vartotoja yra Europos Komisija ir kitos institucijos, kurios nagrinėja žemės ūkio bei kaimo plėtros problemas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

2021 m. į duomenų tinklą pateko 18 Varėnos r. ūkių, iš kurių: 6 buvo mišrūs augalininkystės ir gyvulininkystės vyraujant augalininkystei, 1 bitininkystės ir augalininkystės ūkis ir 11 augalininkystės ūkių.

Augalininkystė

Didžioji dalis Varėnos r. žemių priskiriamos didelio nepalankumo vietovėms, tai rodo ir daugelio kultūrų derlingumas, kuris yra mažesnis nei šalies vidurkis.

1 pav. Žemės ūkio augalų derlingumas, t/h

Varėnos rajono respondentiniuose ūkiuose 2021 m. pasiektas mažesnis nei šalies visų nagrinėjamų kultūrų vidutinis derlingumas. Žieminių kviečių derlingumas Varėnos r., palyginus 2021 m su 2020 m sumažėjo 23,62 proc., lyginant vidutinį žieminių kviečių derlingumą 2021 m. su šalies vidutiniu derlingu, mažesnis 48,69 proc., t. y. beveik perpus. Avižos yra tradicinis augalas nederlingose Varėnos r. žemėse. Avižų derlingumas 2021 m., palyginti su 2020, buvo 1,26 t/ha t. y. 45,45 proc. mažesnis nei šalies vidurkis. Nepaisant nederlingų žemių, Varėnos r. vis didėja žieminių rapsų plotai, deja, žieminių rapsų derlingumas buvo 47,08 proc. mažesnis nei šalies derlingumo vidurkis. Mažesnius vidutinius derlius nei šalies vidurkis lėmė nederlingos žemės ir nepalankios meteorologinės sąlygos.

Ekonominiai ir finansiniai veiklos rodikliai

Atlikus Varėnos r. respondentinių ūkių analizę, apskaičiuoti ūkių veiklos ekonominiai rodikliai.

1 lentelė. Ūkio veiklos ekonominiai rodikliai

Grynojo pelningumo rodiklis be dotacijų rodo, kiek grynojo pelno be dotacijų, susijusių su pajamomis, uždirbo 1 pardavimo pajamų euras, ir ūkio gebėjimą uždirbti pelno tiesiogiai iš vykdomos veiklos (be paramos). 2021 m. šis rodiklis Varėnos r. buvo -0,67,t. y. be valstybės ir ES paramos ūkiai dirbtų nuostolingai, 1 gautas pardavimo pajamų euras atnešė 0,67 Eur nuostolio. Lyginant su šalies vidurkiu, šis rodiklis Varėnos r. yra 5 kartus didesnis negu šalies vidurkis.

Grynojo pelningumo rodiklio vidurkis rajone buvo lygus 0,41, t. y 1 pardavimo pajamų euras kartu su dotacijomis uždirbo 0,41 Eur pelno. Šalies vidurkis yra 18,52 proc. Mažesnis negu Varėnos rajono vidurkis, t. y. rajono ūkiai dirbo šiek tiek pelningiau negu šalies vidurkis.

Skolos rodiklis rodo bendrą įsiskolinimo lygį. Rekomenduojama, kad šis rodiklis neviršytų 0,6. Rajono ūkininkų rodiklis buvo 0,13, t. y. skolintos ūkio lėšos sudarė vidutiniškai 13 proc. turto. Tai rodo, kad rajono ūkininkai skolinosi atsakingai.