Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Vilkaviškio rajono respondentinių ūkių 2010 metų duomenų analizė

Žydrūnė Stočkienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Vilkaviškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-11-29

Žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės-finansinės veiklos rezultatų tyrimų pagrindu formuojamas ūkių apskaitos duomenų tinklas (toliau – ŪADT), kurio paskirtis – kasmet kaupti ir apdoroti informaciją, reikalingą šalies žemės ūkio būklei atspindėti. Tyrimų rezultatai naudojami šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros politikai formuoti, taip pat teikti duomenis Europos Komisijai, kaip to reikalauja ES teisės aktai.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Žemės ūkio produkcijos gamintojų ūkinės-finansinės veiklos rezultatų tyrimai, ŪADT kūrimo bei plėtros darbai finansuojami Lietuvos valstybės biudžeto Specialiosios kaimo rėmimo programos bei Europos Komisijos lėšomis, skirtomis ŪADT duomenims parengti ir pateikti į Europos Sąjungos ŪADT.
ŪADT tyrimai grindžiami šiais pagrindiniais principais:

  • informacija renkama iš žemės ūkio produkcijos gamintojų (toliau – respondentinių ūkių), gaminančių žemės ūkio produkciją rinkai;
  • respondentiniai ūkiai atrenkami taip, kad reprezentuotų šalies žemės ūkio veiklos subjektų visumą;
    respondentiniai ūkiai tyrime dalyvauja savanoriškai;
  • respondentinių ūkių veiklos apskaitos metai sutampa su kalendoriniais;
  • respondentinio ūkio informacija yra konfidenciali;
  • skelbiami tik apibendrinti duomenys, pagal kuriuos negalima identifikuoti konkretaus respondentinio ūkio ir jo veiklos rezultatų.

LŽŪKT Vilkaviškio rajono biuro konsultantės į ŪADT duomenis už 2010 m. rinko iš 52 ūkių. Bendras respondentinių ūkių valdomas žemės plotas 2010 m. – 9940,64 hektaro.

Vilkaviškio rajone vyrauja augalininkystės ūkiai. Populiariausia 2010 m. ūkiuose auginta kultūra yra kviečiai. Jie auginti 48 respondentiniuose ūkiuose. Taip pat auginti rapsai, cukriniai runkeliai, bulvės, kvietrugiai, miežiai ir kitos kultūros. Cukrinių runkelių derlingumas 2010 m. yra 52,34 t/ha, o bulvių – 13,97 t/ha. Iš grūdinių kultūrų didžiausias yra kviečių derlingumas – 4,88 t/ha, o mažiausias grūdinių mišinių – 0,78 t/ha.
Augalų derlingumas Vilkaviškio rajono ūkiuose 2010 m.

Augalų derlingumas Vilkaviškio rajono ūkiuose 2010 m.

Respondentinių ūkių bendroji produkcija 2010 m.

Melžiamų karvių 2010 m. rajono respondentiniuose ūkiuose buvo vidutiniškai 21 vnt., o 2009 m. – 16 vnt. Vidutinis primilžis iš vienos karvės 4885 kg, t. y. 960 kg daugiau nei 2009 metais.

Iš pateiktos diagramos matome, kad respondentinių ūkių bendrosios produkcijos didžiąją dalį sudarė augalininkystės pajamos, t. y. 83,13 proc., paslaugų pajamos – 9,53 proc., gyvulininkystės pajamos – 6,97 proc., kitos veiklos pajamos – 0,37 procento.