Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Vilniaus rajono respondentinių ūkių analizė

Lidija Senkevič
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Vilniaus r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-12-04

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, jų duomenų surinkimą bei pateikimą Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui, kuris teikia duomenis ES.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimas turi apimti prekinius ūkius (t.y. tuos, kurių ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 2 EDV). Siekiant įvertinti smulkesnių ūkių ekonominę situaciją, Lietuvos ŪADT duomenų bazėje kaupiami ir mažesnių ūkių duomenys. Į Lietuvos ŪADT patenka visų savivaldybių ūkiai. LŽŪKT kiekvienais metais pateikia apibendrintą respondentinių ūkių analizę. Joje, laikantis visiško duomenų konfidencialumo, palyginami visų respondentų veiklos rezultatai (fizinė ir ekonominė išraiška). Respondentiniai ūkiai gali palyginti savo ūkio atitinkamus duomenis su kitų rajonų ūkiais, nes ūkių analizės kasmet yra pateikiamos leidinyje „Žemės ūkio respondentinių ūkių duomenys“.

Vilniaus rajono biuras 2011 m. į UADT tinklą pateikė 14 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2010 metais.

Respondentinių ūkių vidutiniai duomenys

Didžiausią pajamų dalį – 57,5 proc. sudarė pajamos iš augalininkystės produkcijos, iš gyvulininkystės – 32 proc., paslaugų pajamos – 6,2 proc.. Didžiausias nuostolis – 262488 Lt, didžiausias pelnas – 105 323 Lt. Be skolų dirbo 5 ūkiai, likusieji – skolinosi lėšas. Turto apyvartumas ūkiuose siekė nuo 0,063 iki 0,414. Apyvartumo rodiklis rodo kiek 1 litas turto sukuria pajamų.