Spalio 04 d., trečiadienis | 23

Zarasų r. ūkių 2021 m. veiklos apžvalga

Gražina Filipavičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Zarasų r. biuro apskaitos konsultantė
2022-11-01

© Agroakademija.lt nuotr.
Europos sąjungos Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) paskirtis – surinkti ir kaupti duomenis iš žemės ūkio produkciją gaminančių ūkių. Zarasų r. respondentinių ūkių analizei buvo atrinkta 16 prekinių ūkių.

Lietuvoje duomenys į ŪADT renkami, analizuojami nuo 1996 metų. Juos naudoja įvairios ES institucijos formuojant bendrąją žemės ūkio politiką. ŪADT suteikia galimybę nuolat stebėti žemės ūkio padėtį, ūkių finansinę ir ekonominę veiklą, numatyti jų plėtros tendencijas bei priimti atitinkamus žemės ūkio politikos sprendimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Zarasų r. respondentinių ūkių analizei buvo atrinkta 16 prekinių ūkių. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikė savanoriškai. Skelbiami tik susisteminti ir apdoroti duomenys, parodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Pagal vykdomą veiklą net 75 proc. apklaustų respondentinių ūkių buvo gyvulininkystės, 19 proc. – mišrūs ir tik 6 proc. – augalininkystės. Gyvulininkystės ūkių pagrindinė kryptis – pieno gamyba ir mėsinė galvijininkystė.

Zarasų r. pieno gamintojų skaičius mažėjo, smulkūs ūkiai atsisakė melžiamų karvių, pasiliko tik po vieną ar dvi karves savo asmeniniams poreikiams. Bet vidutinis pieninių karvių skaičius, tenkantis vienam pieno gamintojui, kasmet didėjo, t. y. jau dirbantys prekiniai ūkiai stambėjo. 2021 m. vidutinis karvių skaičius, lyginant su 2019 m., padidėjo 29,9 proc. ir vienam ūkiui teko 20,78 melžiamos karvės.

1 pav. Zarasų r. respondentinių ūkių vidutinis melžiamų karvių skaičius, vnt.

Zarasų r. respondentiniuose ūkiuose 2019–2021 m. didėjo ir melžiamų karvių produktyvumas. 2021 m. iš vienos karvės primelžta vidutiniškai 4,05 tonos. Zarasų r. respondentiniuose ūkiuose karvių produktyvumas mažesnis negu Lietuvos ūkiuose. 2021 m. iš vienos karvės primelžta 0,85 t pieno mažiau negu vidutiniškai Lietuvoje. 2020 m. rajono ūkiuose ženkliai sumažėjo primilžiai iš karvės, nes dėl 2019 m. nepalankių klimatinių sąlygų tvartiniam laikotarpiui buvo mažiau pagaminta kokybiškų pašarų, pablogėjo karvių sveikatingumas.

2 pav. Primilžis iš karvės respondentiniuose ūkiuose 2019–2021 m.

Analizuoti ūkių ekonominiai rodikliai

Analizuojant ūkių ekonominius rodiklius, matyti, kad jie gerokai skiriasi nuo Lietuvos respondentinių ūkių vidutinių rodiklių.

2019–2021 m. Zarasų r. respondentinių ūkių finansiniai rodikliai

Ūkių veiklos rezultatus geriausiai atspindi grynojo pelningumo ir grynojo pelningumo be dotacijų, susijusių su pajamomis, rodikliai. Jie rodo, kiek 1 pardavimo pajamų euras uždirbo pelno.

Zarasų r. ūkininkai dirbo pelningiau nei vidutiniškai Lietuvoje, bet šį pelningumą lėmėgaunamos dotacijos, susijusios su pajamomis. Be jų ūkininkų veikla visais metai buvo nuostolinga. Rajono ūkininkai be ES ir Lietuvos Respublikos mokamų išmokų (už pasėlius, galvijus ir kt.) savo veiklos vykdyti negalėtų. Zarasų r. žemės kalvotos, nederlingos, gaunami derliai mažesni negu vidutiniški Lietuvoje, todėl dotacijos būtinos ūkių veiklos tęstinumui užtikrinti.

Parengta pagal Zarasų r. respondentinių ūkių analizę