Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Ūkininkai kviečiami naudoti sertifikuotas sėklas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2022-03-24

© LŽŪKT nuotr.
Prasidedant pavasario darbams Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kviečia ūkininkus naudoti sertifikuotas sėklas ir dalijasi informacija apie šių sėklų kiekį ir kokybę.

Augalininkystės tarnybos duomenimis, sertifikuotos sėklos gamyba šalyje auga sparčiais tempais. Pasak Lietuvos nusipelniusios agronomės, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėjos Marijos Alechnovič, pradedama suprasti mokslininkų ir praktikos seniai įrodyta tiesa, kad sertifikuotos sėklos naudojimas suteikia daug privalumų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Nors tokios sėklos auginimui ir paruošimui reikia daugiau darbo sąnaudų, lėšų, taigi ji yra brangesnė, tačiau ir derlius iš sertifikuotomis sėklomis apsėto pasėlio 20–30 proc. didesnis.

Pasėliai, apsėti sertifikuotomis sėklomis, bus sveikesni, vadinasi, galima bus naudoti mažiau augalų apsaugos priemonių, taip ir aplinka bus sveikesnė, vertingesnis maistas, pašaras, o žemdirbių išlaidos augalų apsaugos produktams – mažesnės.

Daugiausia paruošiama javų

2021 m. Augalininkystės tarnyba iš viso sertifikavo 85 715 t sėklos, t. y. net 11 proc. daugiau nei 2020 m. (2020 m. – 76 660 t). Lietuvoje pagamintą kokybišką sėklą vertina ir noriai įsigyja pirkėjai iš kitų šalių, taip siekdami pagerinti savo produkcijos kokybę.

Didžiausią sertifikuotos sėklos kiekį sudaro javų sėkla – 65 894 t, iš jų daugiausia buvo sertifikuota žieminių kviečių (42 069 t), vasarinių kviečių (8 230 t), vasarinių miežių (5 246 t), sėjamųjų avižų (3 662 t).

Iš visų sertifikuotos javų sėklos siuntų daugiau nei 70 proc. sėklos siuntų buvo apdorotos specialiomis cheminėmis medžiagomis, saugančiomis sėklą nuo ligų ir kenkėjų, – beicais.

Kasmet daug paruošiama pašarinių augalų sėklos – 2021 m. iš viso 18 075 t, tarp kurių yra pupos (6180 t), sėjamieji žirniai (5913 t), daugiametės svidrės (928 t), baltieji dobilai (847 t), raudonieji dobilai (775 t), purpuriniai dobilai (260 t).

Aliejinių ir pluoštinių augalų sertifikuotos sėklos paruošta 1 099 t, iš jų: baltųjų garstyčių (605 t), sėjamųjų kanapių (157 t); sėjamųjų linų (234 t), žieminių rapsų (19 t), , sėklos.

Taip pat nemažai buvo paruošta sėjamųjų grikių sėklos – 646 t.

2021 m. aprobuota 43831,72 ha sėklinių pasėlių ir sertifikuota 3756 sėklos siuntų, kurioms buvo išduoti sėklos sertifikatai.

Kaip ženklinama sertifikuota sėkla

Sertifikuota sėkla ruošiama siuntomis, jos fasuotės ženklinamos oficialiomis etiketėmis ar oficialiomis etiketėmis su augalo pasu. Etiketės spalva žymi kategoriją: superelitinė sėkla (A) ženklinama – balta su violetine 5 mm pločio nuo kairiojo viršutinio kampo į dešinę įžambiai einančia juosta etikete, elitinė sėkla (B) baltos spalvos etikete, sertifikuota (C) ir sertifikuota pirmos reprodukcijos (C1) sėkla – mėlynos, sertifikuota antros (C2) ir trečios reprodukcijų (C3) sėkla – raudonos spalvos etikete.

Įsigyjant mėlynžiedžių liucernų, rapsų, rapsukų, sojų, tikrųjų saulėgrąžų, sėmeninių ir pluoštinių linų, baltųjų garstyčių sėklą, reikėtų žinoti, kad sėklos fasuotės turi būti paženklintos oficialiomis etiketėmis su augalo pasu. Augalo pasas pateikiamas kartu su sertifikavimo etikete.

Augalininkystės tarnyba išduoda sėklos sertifikatą tik sėklos siuntai, kurių augalų veislė yra įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar Bendrąjį žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogą, o sėklos kokybė atitinka visus nustatytus reikalavimus (švarumo, daigumo, drėgnumo, kitų augalų sėklų kiekio, 1000 sėklų svorio, užkrėstumo kenkėjais, Sąjungos reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais).

Visi reikalavimai, kuriuos turi atitikti sertifikuotos sėklos siuntos, yra patvirtinti Privalomųjų rinkai tiekiamos sėklos kokybės reikalavimų aprašuose, patvirtintuose Žemės ūkio ministro įsakymais.

Sertifikuotos sėklos daigumas nebūna 100 proc., mažiausias daigumas kai kurioms augalų rūšims gali būti, pvz.: rytinių ožiarūčių 60 proc., paprastųjų kmynų 70 proc., sėjamųjų kanapių 75 proc., paprastųjų kviečių 85 proc.

Patyrusios agronomės M. Alechnovič teigimu, sertifikuota, apdorota beicais sėkla pasižymi sveikesniu ir spartesniu augalų dygimu, geru vystymusi per vegetaciją. „Sėjant sertifikuotą sėklą pasėliai būna švaresni, mažiau ligoti, todėl visos kitos reikalingos sąnaudos, susijusios su pasėlių priežiūra, mažesnės, – paaiškino specialistė. – Taigi pasirinkę sėjai sertifikuotą, gerą sėklą, gausite didesnį derlių ir turėsite mažiau galvos skausmo dėl kokybės“.

Valstybinė augalininkystės tarnyba kiekvienais metais informaciją apie sertifikuotos sėklos kiekį ir kokybę skelbia Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje.