Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Ūkininkų vykdomos anglies dioksido sekvestracijos sertifikavimo sistema bebaigiama kurti

LŽŪKT informacija
2022-12-13

Europos Komisija siekia sukurti sistemą, pagal kurią valstybės narės galėtų kiekybiškai įvertinti ir sertifikuoti ūkiuose sukauptą anglies dioksido kiekį, rašoma portale farmersjournal.ie.

ES valstybėms narėms bus suteikta sistema, pagal kurią bus galima kiekybiškai įvertinti ir vėliau sertifikuoti ūkiuose iš atmosferos pašalinto anglies dioksido kiekį.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pagal šią schemą bus nustatytas anglies dioksido šalinimo sertifikavimo procesas ir standartas, pagal kurį numatoma atlyginti už ūkininkavimą, susijusį su anglies dioksido šalinimu ES, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Išsami informacija apie anglies dioksido šalinimo Europoje sertifikavimo schemą paskelbta „Žiedinės ekonomikos paketo II“ dalyje.

Ekspertų grupė

Komisijos pareigūnai taip pat teigė, kad planuojama anglies dioksido šalinimo sertifikavimo sistema bus susijusi ir su kitomis politikos sritimis, įskaitant naująją BŽŪP, arba atliks jose tam tikrą vaidmenį.

Ji taip pat bus įtraukta į siūlomą gamtos atkūrimo įstatymą, įmonių tvarumo ataskaitų direktyvą, planus dėl žaliųjų reikalavimų iniciatyvos ir atsinaujinančiosios energijos direktyvos.

Anglies kaupimo ūkininkavimas

Siūlomo ES reglamento teksto projekte pabrėžiama, kad juo bus sukurta „savanoriška Sąjungos sistema“, skirta anglies dioksido pašalinimo sertifikavimui.

Suprantama, kad ši rekomenduojama sistema bus perduota valstybių narių vyriausybėms, įskaitant Airijos vyriausybę, kad jos ja vadovautųsi, jei nuspręs sertifikuoti anglies dioksido šalinimą.

Europos Komisija anglies dioksido pašalinimą apibrėžia kaip „anglies dioksido perkėlimą iš atmosferos į neatmosferines anglies sankaupas“.

Dokumento projekte teigiama, kad „kalbant apie anglies kaupimo ūkininkavimą, anglies dioksido pašalinimas suprantamas kaip bendrasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų pašalinimas, t. y. kalbama apie bendrąjį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iš biogeninio anglies telkinio į atmosferą“.

Jame anglies kaupimo ūkininkavimas apibrėžiamas kaip „anglies dioksido šalinimo veikla, susijusi su žemės tvarkymu, dėl kurio padidėja anglies dioksido kaupimas gyvojoje biomasėje, negyvoje organinėje medžiagoje ir dirvožemyje, didinant anglies dioksido surinkimą ir (arba) mažinant jo išmetimą į atmosferą“.

Dokumento projekte taip pat pažymima, kad sertifikuojant anglies dioksido šalinimą turėtų būti „atsižvelgiama į siekį kuo labiau sumažinti administracinę naštą, ypač mažoms anglies kaupimo ūkininkavimo įmonėms, kartu užtikrinant aukštos kokybės anglies dioksido šalinimą“.

Sertifikavimas

Numatoma, kad ūkininkai, pateikdami sertifikavimo įstaigai valdymo ir stebėsenos planą, įskaitant išsamų anglies dioksido šalinimo veiklos aprašymą, prašytų sertifikuoti ūkyje šalinamą anglies dioksidą.

Planuojama, kad šią nacionalinę sertifikavimo įstaigą akredituos ir audituos nacionalinė akreditacijos institucija. Airijos kontekste dar neaišku, kuri institucija gali imtis šio vaidmens.

Nacionalinė sertifikavimo įstaiga taip pat turės tvarkyti viešą anglies dioksido šalinimo, kurį ji sertifikavo, registrą.

Po to, kai reglamentas bus priimtas, Komisija jį peržiūrės, „atsižvelgdama į atitinkamus Sąjungos teisės aktų pokyčius, technologijų pažangą ir rinkos plėtrą anglies dioksido šalinimo srityje“.

Praėjus trejiems metams po anglies dioksido sertifikavimo reglamento įsigaliojimo, Komisija taip pat pateiks jo veikimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Vertė Saulius Zagorskis, LŽŪKT