Birželio 21 d., penktadienis | 24

Užsiimantiems ekologine gamyba – dvi naujos duomenų bazės

2024-04-09

Iki šiol veikusi Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazė nuo šių metų gegužės 1 d. bus nebenaudojama. Visi užsiimantieji ekologine gamyba jau netrukus turės pradėti naudotis dviem naujomis duomenų bazėmis.

Lietuvos ekologinės gamybos veiklos vykdytojams bus privaloma naudotis naujomis duomenų bazėmis:

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus
  • Ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų baze „OrganicXseeds Lithuania“ (https://www.organicxseeds.lt)
  • Ekologiškai auginamų gyvūnų ir (arba) ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų baze „OrganicXlivestock“ (https://organicxlivestock.lt)

Kam skirtos šios duomenų bazės

Pagal Europos Sąjungos ekologinės gamybos reglamentą, kiekviena valstybė narė turi sukurti duomenų bazes, kur būtų galima rasti visą informaciją apie ekologišką ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą (išskyrus sėjinukus) ir sėklines bulves, ekologiškai auginamų gyvūnų ir žuvų jauniklius.

Tokiomis duomenų bazėmis turi naudotis ir veiklos vykdytojai, kurie prašo leidimų dėl neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos, neekologiškų gyvūnų ar žuvų jauniklių naudojimo.

Žemės ūkio ministerija, įgyvendindama šį reglamentą, sudarė sutartį su Vokietijos ekologinio žemės ūkio tyrimų institutu dėl tokių duomenų bazių pritaikymo Lietuvai ir naudojimosi jomis.

Bazių administravimą / tvarkymą / veiklos vykdytojų konsultavimą pavesta atlikti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui. Už leidimų išdavimą naudojantis šiomis bazėmis atsakinga VšĮ „Ekoagros“.

Kokius duomenis galima rasti bazėse

Naujojoje „OrganicXseeds Lithuania“ bus galima pasitikrinti Lietuvoje siūlomą įsigyti ekologišką ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą, taip pat paprašyti leidimo naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą.

Kaip ir anksčiau, leidimų nereikės gauti augalų dauginamajai medžiagai, kurią Žemės ūkio ministerija bus įtraukusi į bendrą tų metų leidimą, kuris taip pat bus randamas naujojoje bazėje.

„OrganicXlivestock“ bazėje bus galima pasitikrinti informaciją dėl Lietuvoje siūlomų įsigyti ekologiškų gyvūnų ir žuvų jauniklių, taip pat paprašyti leidimo dėl neekologiškai išaugintų gyvūnų ir žuvų jauniklių.

Veiklos vykdytojai, kurie prekiauja ekologiška arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąja medžiaga, duomenis apie ją gali pateikti Europos Sąjungos valstybėms narėms skirtoje duomenų bazėje adresu https://www.seeds4organic.eu/rdb. Prekiaujantys ekologiškais gyvūnais arba žuvų jaunikliais duomenis apie juos gali pateikti adresu https://www.organicxlivestock.lt.

Prisijungus prie visų bazių galima rasti ir pagalbinės vaizdo medžiagos, kaip jomis naudotis.

Pagal ŽŪM informaciją