Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Vandens telkinių apsaugos juostos: mokslu grįsti duomenys, nauda gamtai ir ūkininkavimui

2022-11-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

ŽŪM iniciatyva praeitą savaitę buvo pakviestos institucijos, mokslo atstovai, socialiniai partneriai ir ūkininkai dalyvauti nuotoliniu būdu vykusiame seminare, skirtame diskusijai ir mokslu grįstų duomenų apie vandens telkinių ir melioracijos griovių apsaugos juostų naudą gamtai ir žmogui pristatymui.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Seminaro-diskusijos tikslas buvo supažindinti ūkininkus ir kitus suinteresuotus asmenis, kodėl prie vandens telkinių, įskaitant melioracijos griovius, būtinos apsaugos juostos, kokia jų įtaka vandens būklei, biologinei įvairovei ir aplinkosaugai apskritai bei nauda ūkininkavimui.

Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus vyresn. patarėjas Martynas Pankauskas renginio dalyviams pristatė pranešimą apie vandens taršos mažinimo galimybes ir vandens telkinių apsaugos iššūkius. Pranešime buvo apžvelgta ekologinė Lietuvos vandens telkinių būklė, pagrindiniai veiksniai, lemiantys neigiamą šių vandens telkinių ekologinę būklę bei priemonės šiai būklei gerinti. Pranešime taip pat buvo aptarta apsauginių vandens telkinių juostų reikšmė bei paviršinių vandens telkinių pakrančių apsauginių juostų teikiama nauda.

LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Žydrė Kadžiulienė renginio dalyviams pristatė pranešimą apie žolinių augalų vertę ir naudą vandens telkinių apsaugai.

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresn. patarėja Justina Čunderova pristatė paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo pasikeitimus, numatomus nuo 2023 m. sausio 1 d., ir aptarė jų įtaką aplinkosaugai.

Dvi valandas trukusiame renginyje dalyvavo daugiau nei 170 užsiregistravusių dalyvių. Išklausius visus tris pranešimus, renginio dalyviai buvo pakviesti diskutuoti pranešimuose aptartomis temomis, pateikti savo įžvalgas ir siūlymus susijusioms problemoms spręsti bei užduoti aktualius klausimus renginyje dalyvavusiems institucijų bei mokslo atstovams.

Susitikimo medžiagą ir visą susitikimo vaizdo įrašą galite pamatyti čia.

Pagal Lietuvos kaimo tinklo informaciją