Birželio 21 d., penktadienis | 24

Verta žinoti: neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo ypatybės

Loreta Remeikaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biuro finansinės apskaitos konsultantė
2024-05-13

Dažnai keičiama neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) formulė įneša sumaišties ne tik atlyginimą gaunančiam darbuotojui, bet ir buhalteriui, kuris turi jį teisingai apskaičiuoti. O kur dar įvairiausios nestandartinės situacijos, tad plačiau aptarkime NPD taikymo ypatybes.

Neapmokestinamasis pajamų dydis taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas tik nuolatiniam Lietuvos gyventojui, kai jis turėdamas teisę į NPD pateikia laisvos formos prašymą vienoje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje. Mokestiniu laikotarpiu turi būti atsižvelgiama tik į visas kas mėnesį mokamas išmokas (pagrindinį darbo užmokestį, priedus ir priemokas), susijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais. Taip pat gyventojas turi teisę mokestiniu laikotarpiu atsisakyti NPD ar jo dalies taikymo.
Jeigu pagal nustatytą formulę apskaičiuotas NPD yra neigiamas, laikoma, kad jis lygus 0!
Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 1127 eurai.

Asmenims, kuriems yra nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD yra 1057 eurai.

Pavyzdys. Gyventojas 2024 m. kovą gavo 924 Eur darbo užmokestį. NPD taikomas pagal prašymą. Kadangi darbo užmokestis neviršija MMA, tai NPD taikomas 747 Eur. GPM skaičiuojamas taip:

GPM = (924 – 747) x 20 % = 35,40 Eur

Jei NPD būtų netaikomas, gyventojas GPM mokėtų nuo visos darbo užmokesčio sumos:

GPM = 924 x 20 % = 184,80 Eur

Pavyzdys. Gyventojas 2024 m. kovą gavo 1000 Eur darbo užmokestį. NPD taikomas pagal prašymą. Kadangi darbo užmokestis viršija MMA, tai NPD taikomas pagal formulę:

NPD = 747 – 0,5 x (1000 – 924) = 709 Eur

GPM bus skaičiuojamas taip:

GPM = (1000 – 709) x 20 % = 58,20 Eur

Jei NPD būtų netaikomas, gyventojas GPM mokėtų nuo visos darbo užmokesčio sumos:

GPM = 1000 x 20 % = 200 Eur

Metams pasibaigus, įvertinamos gyventojo metinės pajamos (toliau – GPM) ir nuo jų apskaičiuojamas metinis NPD (toliau – MNPD). GMP yra lygios gyventojo mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų pajamų sumai, išskyrus:

  • pajamas, kurioms taikomas 5 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas;
  • pajamas, nuo kurių mokestis sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą;
  • išmokas, mokamas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio.

Vadinasi, jei gyventojas gavo kitų nei su darbo santykiais susijusių pajamų, jo GMP bus didesnės nei su darbo santykiais susijusios pajamos, nuo kurių buvo skaičiuojamas NPD, todėl gyventojas, teikdamas metinę pajamų deklaraciją (iki gegužės 1 dienos), turės grąžinti GPM nuo per daug pritaikyto mėnesio NPD ar jo dalies.

MNPD taikomas tokia tvarka:
Pavyzdys. Gyventojas per 2024 m. įmonėje „X“ gavo darbo užmokestį 11088 Eur (pritaikytas NPD – 8964 Eur, išskaičiuotas GPM – 424,80 Eur). Įmonėje „Y“ gavo darbo užmokestį 2 400 Eur (NPD netaikytas, išskaičiuotas GPM – 480 Eur). Taip pat 117,65 Eur Turto nuomos pajamų (GPM išskaičiuotas 17,65 Eur). Perskaičiavus metines gyventojo pajamas, matome, kad jos viršijo 12 MMA sumą ir sudarė 13605,65 Eur, vadinasi, gyventojui atsiranda prievolė perskaičiuoti MNPD ir GPM.

MNPD= 8964 – 0,5 x (13605,65 – 11088) = 8586,35 Eur

Pritaikytas NPD yra didesnis nei taikytinas MNPD, todėl reikia perskaičiuoti GPM sumą:

GPM = (11088 Eur – 8586,35 Eur) x 20 % = 500,33 Eur

Gyventojas pateikęs metinę pajamų deklaraciją privalėtų sumokėti į biudžetą 75,53 Eur.

GPM = 424,80 Eur – 500,33 Eur = 75,53 Eur

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.