Spalio 04 d., trečiadienis | 23

Arimo pamoka Kretingos rajone

Jolanta Dalia Abarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos redaktorė
2015-10-15

Turbūt niekas neprieštarautų sakant, kad gražiai ir taisyklingai suarti lauką reikia išmokti, o vienas iš geriausių mokymosi būdų – praktinė pamoka. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos rajono biuro konsultantės sukvietė rajono ūkininkus į arimo pamoką. „Norėjome, kad renginys būtų tikra pamoka, kurioje mokytojai perduotų savo patirtį mokiniams, – sakė biuro augalininkystės konsultantė Asta Dalangauskienė.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Taragona

Toks sumanymas buvo puikiai realizuotas. Rajoninėse ir respublikinėse artojų varžybose dalyvavę artojai mokė mažiau patirties turinčius. Susirinkusieji stebėjo, kaip tėvas moko sūnų, brolis – brolį. Pasitardami, neskubėdami kuo gražiau ir taisyklingiau suarti paskirtą laukelį stengėsi Antanas ir Donatas Duobliai, Darius ir Tomas Klapatauskai, Jurgis Karazinas, Tomas Butkevičius, Andrius Martinkus, Antanas ir Vytautas Damuliai.

Nebuvo laimėjusių ar pralaimėjusių, vyko praktinių žinių perdavimo procesas, o po jo – padėka už pastangas, bendravimas ir diskusijos.

„Tokio renginio iniciatoriais buvome ne tik mes. Jam pritarė mūsų klientai – ūkininkai, Lietuvos ūkininkų sąjungos Kretingos skyriaus pirmininkas Antanas Stonkus. Mielai sutiko į savo ūkį priimti Genovaitė ir Stasys Lomsargiai. Renginį rėmė UAB „Dotnuvos projektai“, UAB „Litagros prekyba“, Kretingos kredito unija, UAB „Agrochema“, – džiaugėsi biuro vadovė Gražina Poškienė.

Renginio akimirkos:

Nuotraukos Jolantos Abarienės