Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Atnaujintas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo teisinis reglamentavimas

LŽŪKT informacija
2018-02-28

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informuoja, kad patobulintas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo teisinis reglamentavimas.

Anot pranešimo, matininkai ne kartą išsakė Žemės ūkio ministerijai savo pastebėjimus, jog galiojantis nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo teisinis reglamentavimas turi trūkumų. Pasak jų, teisinis reglamentavimas išdėstytas atskiruose skirtingų institucijų tvirtinamuose teisės aktuose, o tai apsunkina praktinį jų taikymą, kyla nemažai klausimų dėl tinkamo šių teisės aktų interpretavimo bei tinkamo taikymo tiesioginėje veikloje. Be to, kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės nuo 2002 m. iš esmės nebuvo keičiamos, todėl dalis šio teisės akto nuostatų nebeatitinka šiandienos aktualijų bei galiojančių susijusių aukštesnės galios teisės aktų.

Atsižvelgusi į minėtus matininkų pastebėjimus, išsamiai išanalizavusi galiojančius nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą reglamentuojančius teisės aktus, Žemės ūkio ministerija parengė ir ministras vasario 20 d. patvirtino nauja redakcija išdėstytas Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles.

Naujai išdėstytos šių taisyklių nuostatos papildytos kelio, geležinkelių linijos, vandentiekio ir nuotekų tinklų bei valstybinės reikšmės vandens telkinių kadastro duomenų bylos rengimo reikalavimais, kurie iki šiol buvo nustatyti atskiruose Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus tvirtinamuose teisės aktuose. Be kita ko, atsižvelgiant į pasikeitusią kadastro duomenų nustatymo specifiką (atsiradus modernesnėms matavimo technologijoms, tobulėjant žemės matavimo prietaisams), atnaujintos pasenusios ir nebeaktualios nuostatos.

Tikimasi, jog minėti pakeitimai užtikrins patogesnį nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo teisinio reglamentavimo praktinį taikymą, o aiškiau išdėstytos ir šiandienos aktualijas atitinkančios nuostatos palengvins matininkų vykdomų funkcijų įgyvendinimą bei padės užtikrinti geresnę jų darbo kokybę.