Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Atsakingas antibiotikų naudojimas veterinarijoje – iššūkis visoms ES valstybėms

2018-03-21

Europos Komisija (EK) paskelbė pirmąją atsakingo antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje ataskaitą. Dokumente įvertintos ES šalių iniciatyvos ir priemonės, stiprinant kovą su didėjančiu bakterijų atsparumu antibiotikams ir dėl to kylančia grėsme visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

EK ataskaitos duomenimis, įgyvendinat bendrą politiką ir numatytas priemones, per pastaruosius dvejus metus visoje ES pavyko ženkliai (daugiau kaip 50 %) sumažinti antimikrobinių medžiagų naudojimą gyvūnams gydyti. Duomenis ataskaitai EK Sveikatos ir maisto saugos direktoratas (DG SANTE) apibendrino pagal visų ES valstybių teiktus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimynus ir DG SANTE Audito ir analizės tarnybos pateiktas auditų išvadas šia tema.

2017 m. EK auditoriai vertino, kaip efektyviai ES valstybėse taikomos racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje gairės, kurias EK patvirtino dar 2015 m. Paskelbtoje ataskaitoje pateikti įvairių valstybių geros patirties pavyzdžiai, kurie gali būti naudingi kuriant naujas kovos su antimikrobiniu atsparumu priemones veterinarijoje. Be to, dokumente apibūdintos problemos, su kuriomis dažniausiai susiduriama norint sėkmingai įgyvendinti atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimo politiką. Ekspertų vizitai, vertinant atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimo gyvūnams strategijos įgyvendinimą, planuojami ir 2018 m.

Lietuvoje DG SANTE Audito ir analizės tarnybos auditas vyko pernai rugsėjo mėn., jo metu konstatuota, kad mūsų šalyje antimikrobinių medžiagų naudojimo stebėsena ir kontrolė įgyvendinamos tinkamai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra patvirtinusi kovos su bakterijų atsparumu antibiotikams veiksmų planą. Pagal šį planą stiprinama antibiotikų naudojimo veterinarijoje kontrolė, nuolat keliama veterinarijos gydytojų profesinė kvalifikacija, vykdomos atsparumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsenos programos. Veterinarijos gydytojai skatinami gerinti klinikinę praktiką bei atsakomybę, informuoti ūkinių gyvūnų laikytojus apie būtinumą tinkamai vartoti antibiotikus.