Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Bendrovė užaugintą produkciją parduoda Lietuvoje

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
2018-03-19

Ėriškių žemės ūkio bendrovė buvo įkurta 1992 m. reorganizavus Ėriškių kolūkį. Bendrovės vadovu išrinktas ilgametis kolūkio pirmininkas Alfonsas Giedraitis, 2007 m. mirus pirmininkui, direktoriumi paskirtas jo sūnus Gytis Giedraitis.

Web-kortele

Web-direktoriusBendrovės veiklos pobūdis – augalininkystė. Auginami grūdiniai žemės ūkio augalai: žieminiai kviečiai, salykliniai miežiai, žieminiai rapsai, žirniai, cukriniai runkeliai.

Ėriškių žemės ūkio bendrovė įkurta 3 ha įdirbimo pagrindu (tuo laikotarpiu žmonėms, kurie neturėjo žemės, valstybė skirdavo 2–3 ha). Sujungus žemes, bendrovė 1993 m. dirbo 1300 ha žemės. Kasmet dirbamos žemės plotai plėtėsi – 2017 m. dirbama jau 2500 hektarų. Įsigyta 500 ha nuosavos žemės, likusi nuomojama.

Šiuo metu didžiausią pasėlių plotą užima miežiai – 747 ha, panašus ir žieminių kviečių plotas – 709,71 ha, nemažai auginama rapsų – 358 ha ir cukrinių runkelių – 430 ha. Bendrovė augina per 2000 ha grūdinių žemės ūkio augalų. Daug metų šiaudai smulkinami ir užariami, o 2011 m. įrengtas perdirbimo cechas, kuriame šiaudai perdirbami į granules ir naudojami kurui.

Po kolūkio reorganizacijos Ėriškių bendrovei teko tik trečdalis buvusio turto. Turint tiek žemės ir pasenusios technikos, buvo itin sudėtinga dirbti. Pagal galimybes bendrovė pirko techniką imdama ilgalaikius kreditus. Lietuvai įstojus į ES, atsirado galimybė dalyvauti projektuose, pagal kuriuos buvo galima įsigyti naujos, našios technikos, mašinų ir įrengimų, žemės ūkio inventoriaus. Dalyvauta SAPARD, BPD ir KPF programose. Panaudojus ES paramą, įsigyta naujų traktorių, grūdinių kombainų, žemės dirbimo mašinų, purkštuvų, pastatyta grūdų džiovykla. Neprojektinėmis lėšomis Ėriškių bendrovė įsigijo cukrinių runkelių kombainą ir krautuvą, kuriuo nuimama 430 ha, tai yra apie 27 tūkst. t cukrinių runkelių. Bendrovė 2003–2011 m. įsavino 3,8 mln. litų paramos lėšų. Kasmet gaunamos tiesioginės išmokos už pasėlių plotus ir išvengiama nuostolių.

Užauginta produkcija parduodama šalies rinkoje. Bendradarbiaujama su AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, UAB „Scandagra“, AB „Lytagra“, UAB „Baltic Agro“ ir kt. Visos šios įmonės parduoda trąšas, chemikalus, sėklas į kreditą ir užskaitos būdu atsiskaitoma užauginta produkcija.

Ėriškių žemės ūkio bendrovėje dirba 50 darbuotojų, iš jų 10 specialistų. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 47 m., stažo vidurkis – 25 metai.

Web-darbuotojaiBendrovės darbuotojai

Bendrovėje plėtojamas kultūrinis gyvenimas, rengiamos vakaronės, kurių metu sveikinami garbingus jubiliejus švenčiantys bendrovės darbuotojai, organizuojamos ekskursijos po Lietuvą, glaudžiai bendradarbiaujama su Ėriškių kaimo bendruomene.

Anot vadovo, didžiausias pasiekimas – išlaikytas pagrindinis bendrovės įkūrimo tikslas: palengvintas žemės įdirbimas turintiems 2–3 hektarus. Taip pat didžiuojamasi, kad įsigyta naujos technikos ir įrengimų, padidinti pasėlių plotai, įdiegtos naujos technologijos ir užauginama daugiau produkcijos.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“