Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Daukniūnų žemės ūkio bendrovė

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
2018-02-07

Panevėžio rajone įkurta Daukniūnų žemės ūkio bendrovė – sėkmingai dirbanti įmonė. Bendrovė specializuojasi pieno gamybos ir grūdų auginimo srityje. Laiko melžiamas karves ir veislines telyčias, augina maistinius grūdus, techninius ir pašarinius žemės ūkio augalus.

Web-pav3

Daukniūnų žemės ūkio bendrovė įkurta 1993 m. vietoje buvusio kolūkio, kai pagal LR „Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą“ privatizuota Daukniūnų žemės ūkio įmonė.

Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai – efektyviai naudoti savo ir nuomojamą žemę, gaminti ir realizuoti geros kokybės žemės ūkio produkciją, teikti įvairias su žemės ūkio produkcija susijusias paslaugas, didinti bendrovės konkurencingumą, gerinti darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygas.

Siekdama geresnių gyvulininkystės produkcijos gamybos rezultatų, bendrovė daug investavo: rekonstravo fermas ir kitus senus pastatus, pastatė naujus karvių ir prieauglio tvartus, pagal ES standartus sutvarkė mėšlo šalinimo ir kaupimo sistemą, modernizavo techniką, įsigijo modernios įrangos. Tai pagerino produkcijos kokybę, sumažino gamybos sąnaudas, padidino ūkio pelningumą ir užtikrino atitiktį aplinkosaugos standartams. Pagerėjo darbo sąlygos ir našumas.

Web-pav2

Web-pav1

Panevėžio r. Daukniūnų žemės ūkio bendrovės vadovybės manymu, didžiausias bendrovės turtas – profesionalūs darbininkai, kurie laimi įvairiuose Lietuvos konkursuose (melžėjų, artojų ir kt.), ir pasiekia aukštus darbo bei kokybės rezultatus.

Informacija iš LŽŪBA 25-erių metų kn. „Sutelktomis jėgomis – į pažangą (1992–2017)“