Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Erozijai jautriose teritorijose draudžiama auginti šakniavaisius ir šakniagumbius

LR žemės ūkio ministerija
2018-03-11

Nors žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas šiemet prasidės nuo balandžio 16 d., tačiau planavimas, kas ir kur bus auginama, o kartais ir sėja, prasideda anksčiau. Žemės ūkio ministerija ragina žemdirbius, ketinančius deklaruoti šakniavaisių ar šakniagumbių plotus, įsitikinti, ar šie laukai nesikerta su erozijai jautriomis teritorijomis, dėl ko galėtų būti pritaikyta sankcija.

Viena iš pagalbininkų tokiam planavimui yra Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) sukurta nauja aplikacija ,,Dirvos erozijos sluoksnis“, kurią rasti galima spustelėjus ŽŪIKVC tinklalapio dešinėje pusėje esančią nuorodą ,,Žemėlapiai“ arba surinkus nuorodą http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dec040f53a94453a82cdcdd11dc06faf. Tokiu būdu pareiškėjas iki deklaravimo pradžios galės pasitikrinti, ar laukas, kuriame jis yra numatęs auginti cukrinius runkelius, bulves, morkas, svogūnus, burokėlius ar kitus šakniavaisius ir šakniagumbius, patenka į erozijai jautrias teritorijas.

Ši informacija svarbi visiems pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas ir norintiems atitikti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimą, draudžiantį erozijai jautriose teritorijose, pažymėtose Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnyje, auginti šakniavaisius ir šakniagumbius. Už šio GAAB reikalavimo pažeidimą taikoma 20 proc. sankcija visai paramai, priskaičiuotai pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, t. y. penktadaliu sumažinama visų pareiškėjui priskaičiuotų išmokų suma.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kompleksinės paramos reikalavimai (juos sudaro GAAB ir Valdymo reikalavimai) taikomi visai valdai. Tai reiškia, kad neatsižvelgiant į pareiškėjo norą ar nenorą gauti paramą už lauką (pvz., bulvių laukas, deklaruotas kodu TPN ,,Tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų“), patikros vietoje metu nustačius, jog pareiškėjas augino šakniavaisius ir šakniagumbius lauke, patenkančiame į Dirvos erozijos sluoksnyje pažymėtas teritorijas, bus fiksuojamas pažeidimas ir pritaikyta sankcija.

Vienintelis būdas išvengti sankcijos – tai neauginti šakniavaisių ir šakniagumbių laukuose, kurie patenka į Dirvos erozijos sluoksnį.

Naudinga perskaityti

Pakeitimai, sėjant įsėlį arba posėlį

Pasėlių deklaravimas 2018: kas naujo?

Tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo gairės 2018 m. (pdf, ŽŪM informacija)