Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Europiečiams – saugus ir kokybiškas geriamasis vanduo

2018-02-21

Siekiant pagerinti geriamojo vandens kaip gyvybiškai svarbaus ištekliaus prieinamumą gyventojams bei užtikrinti jo kokybę, Europos Komisija (EK) siūlo atnaujinti Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvą. Šis pasiūlymas – pirmoji istorijoje sėkmingai parengta įgyvendinti Europos piliečių iniciatyva, įrodanti, kad daugelis europiečių geriamajam vandeniui skiria daug reikšmės.

Net 1,6 mln. įvairių ES šalių piliečių pasirašė Europos piliečių iniciatyvą „Right2Water“ (angl. „teisė į vandenį“). 2013 m. gruodžio mėn. pateiktame iniciatyvos dokumente buvo reikalaujama, kad ES institucijos bei šalys narės būtų įpareigotos užtikrinti visų gyventojų teisę į vandenį ir sanitarines paslaugas ir kad ES rodytų daugiau iniciatyvos siekdama, jog vanduo ir sanitarinės paslaugos būtų prieinamos visiems.

Reaguodama į šią iniciatyvą, EK paragino valstybes nares dėti visas pastangas, kad būtiniausias vandens tiekimas būtų prieinamas visiems. Tai visiškai atitinka Darnaus vystymosi 2030 m. darbotvarkės šeštąjį darnaus vystymosi tikslą – pasiekti, kad visiems būtų užtikrintos visuotinės ir lygiateisės galimybės gauti saugų ir įperkamą geriamąjį vandenį. Ja taip pat siekiama didinti vartotojų informuotumą: suteikti jiems aiškesnės vandens tiekėjų informacijos apie vandens vartojimą, kainos struktūrą ir pateikti kainą už litrą, leidžiant ją palygint su vandens buteliuose kainomis.

Dauguma žmonių ES jau ir taip turi puikią prieigą prie geriamojo vandens, tad norima ją išlaikyti ir ateityje. Pasiūlymas ragina šalis nares nustatyti, kurie gyventojai neturi prieigos prie žmonėms vartoti skirto vandens ir to priežastis, įvertinti galimybes gerinti jiems prieigą ir informuoti gyventojus apie galimybes prisijungti prie vandens tiekimo infrastruktūros arba apie alternatyvias prieigos prie vandens įgijimo priemones. Be to, turėtų būti siekiama įdiegti ir prižiūrėti geriamojo vandens įrangą viešose vietose, vykdyti informacines kampanijas visuomenei sužinoti apie vandens kokybę bei skatinti tiekti geriamąjį vandenį administraciniuose bei viešuosiuose pastatuose ir skatinti nemokamai siūlyti geriamąjį vandenį aprūpinimo maistu ir gėrimais įstaigose.

Pateiktose taisyklėse įpareigojama į vandens saugumo tyrimus įtraukti naujas arba vis dažniau ir didesnėmis koncentracijomis aptinkamas medžiagas, mikroorganizmus (pvz., legionelę ir chloratą), kaip naujausiuose tyrimuose nustatė ir rekomendacijose pateikė Pasaulio sveikatos organizacija. Taip pat bus privaloma suteikti gyventojams galimybę patogiomis priemonėmis sužinoti apie jų vietovės geriamojo vandens kokybę, didinti pasitikėjimą vandeniu iš čiaupo. Yra apskaičiuota, kad naujosios priemonės sumažins galimą su geriamuoju vandeniu susijusią sveikatos riziką nuo 4 iki mažiau kaip 1 proc.

Peržiūrėtos direktyvos pasiūlymas padės valstybėms narėms efektyviai naudoti ir tausiai tvarkyti geriamojo vandens išteklius, taigi ir taupiau naudoti energiją, mažinti vandens nuostolius ir CO2 pėdsaką. Jis taip pat padės didinti žmonių pasitikėjimą vandentiekio vandeniu, mažinti naudojamų plastikinių butelių kiekį ir taip prisidėti prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo.

Sumažintas vandens buteliukuose vartojimas leistų Europos namų ūkiams sutaupyti daugiau kaip 600 mln. eurų kasmet. Labiau pasitikėdami vandentiekio vandeniu, vartotojai sumažins plastiko atliekų skaičių – plastikiniai buteliai yra vienas pagrindinių teršalų Europos paplūdimiuose. Papildyta Geriamojo vandens direktyva taip pat leis lengviau siekti ES Plastiko strategijos, pristatytos 2018 m. sausį, tikslų.