Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Intensyviai ieškoma alternatyvų tradiciniam kurui

LŽŪKT informacija
2011-02-23

Mažėjančios naftos atsargos vis dažniau verčia galvoti apie alternatyvų kurą. Europos Komisijos ateities transporto kuro ekspertų grupė pateikė ataskaitą, kurioje teigiama, kad naftos ištekliai išseks apie 2050 metus.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

„Jeigu norime turėti patvarią transporto sistemą, būtina apsvarstyti alternatyvių degalų galimybę ir atsižvelgti į visų rūšių transportą“, – teigė Europos Komisijos viceprezidentas Siimas Kallas (Siim Kallas), atsakingas už transportą.

Remiantis ekspertų grupės išvadomis, alternatyvieji degalai, palaipsniui pakeisiantys iškastinę energiją, yra paskutinė galimybė sumažinti transporto sukeliamą taršą.

Kuras

Alternatyvaus kuro pavyzdžiai

Biodegalai yra iš biomasės gaminamas kuras, paprastai naudojamas kaip kuras transportui. Dyzelino ir benzino analogai biodyzelinas ir bioetanolis – labiausiai paplitusios jo rūšys. Biodyzelinas paprastai gaminamas iš augalinių aliejų ar gyvulinės kilmės riebalų (Lietuvoje – iš rapsų aliejaus), o bioetanolis – iš krakmolo ar cukraus turinčių žaliavų (Lietuvoje – daugiausia iš kvietrugių ar kviečių).

Šiuo metu pasaulyje didžioji biodegalų dalis pagaminama iš maistinių kultūrų – javų, runkelių, sojų, cukranendrių, rapsų, palmių ir pan. „Antrosios kartos“ biokurą galima gaminti iš bet kokios biomasės, įskaitant šiukšles ir dumblius.

Sintetiniai degalai gali pakeisti dyzeliną bei aviacinį kurą. Jie gali būti gaminami iš skirtingų žaliavų, pavyzdžiui, biomasę, anglį, dujas verčiant į skystį.

Suskystintos benzino dujos yra šalutinis produktas, susidarantis angliavandenilių kuro grandinėje, šiuo metu išgaunamas iš naftos bei natūralių dujų. Ateityje numatoma išskirti šias dujas ir iš biomasės. Šiuo metu suskystintos benzino dujos kaip alternatyvus kuras plačiausiai naudojamas Europoje. Paskaičiuota, kad šiomis dujomis aprūpinta 27 tūkst. visuomeninių degalinių.

Skirtingas transportas – skirtingos alternatyvių degalų rūšys

Manoma, kad kelių transportui nedideliems atstumams įveikti būtų galima naudoti elektros energiją, vidutinėms distancijoms – vandenilį, metaną arba sintetinius degalus, išgaunamus iš biomasės. O itin dideliems atstumams nuvažiuoti rekomenduojama naudoti biometaną bei suskystintas benzino dujas.

Geležinkelių sistemą siūloma elektrifikuoti. Jei ne, tektų naudoti kitus biodegalus. Lėktuvams numatoma naudoti žibalą, išgaunamą iš biomasės. Vandens transportui siūloma naudoti visų rūšių biodegalus (vandenilį, suskystintas benzino dujas, o dideliems laivams – branduolinį kurą).

Pagal užsienio spaudą