Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Kartu mažinkime riziką darbe

Lietuvos ūkininkų sąjunga (toliau – LŪS) visoje šalyje, įžvelgdama, kad žemdirbiams trūksta žinių darbuotojų saugos klausimais organizavo seminarų ciklą „Kartu mažiname ūkyje darbų saugai ir sveikatai kylančias rizikas“. Seminarai buvo organizuojami netradiciškai, pasitelkiant kolegų iš Airijos patirtį. Ūkininkai atskiruose šalies regionuose buvo kviečiami į nedideles diskusijų grupeles, tam, kad kiekvienas dalyvis turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę, savo problemas ir kartu su kolegomis bei lektoriumi pabandytų rasti jų sprendimų būdus. Kiekviename šviečiamajame renginyje dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos atstovai, kurie apžvelgė teisės aktų reikalavimus, kartu su žemdirbiais diskutavo apie nelaimingus atsitikimus ūkyje bei prevencines priemones, kaip to išvengti. Kaip teigė seminarų organizatoriai, diskusija su kontroliuojančių institucijų atstovais visada būna vaisinga, aptariamos abejoms pusėms svarbios aktualijos, vystoma teigiama abipusė komunikacija. LŪS organizuotų seminarų išskirtinumas – praktinės išvykos į ūkį metu kiekvienas dalyvis galėjo įsijausti į darbo inspektoriaus ar darbų saugos specialisto vaidmenį – atlikti ūkio darbų saugos patikrą, pildant savo pastebėjimus specialiai parengtoje anketoje. Sakoma, kad geriausia mokytis iš svetimų klaidų.

© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt