Spalio 04 d., trečiadienis | 23

Konsultavimo paslaugų gavėjai raginami aktyviai konsultuotis

LŽŪKT informacija
2023-07-12

Kviečiame paramos gavėjus, patvirtintus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“, nedelsti pasinaudoti konsultavimo paslaugomis ir išnaudoti visą konsultavimo paslaugoms skirtą paramos sumą.

Nedelsti ragina ir Nacionalinė mokėjimo agentūra akcentuodama, kad laiku nepasinaudojus visa pareiškėjui skirta paramos suma, ja vėliau pasinaudoti nebus galimybės – likusios paramos lėšos bus perskirstytos kitoms paramos priemonėms. Taigi paramos gavėjai, kuriems skirta po 1 500 Eur paramos lėšų konsultavimo paslaugoms įsigyti, raginami išnaudoti visą konsultacijoms skirtą paramos sumą.

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Taragona

Kreipkitės į rajonų biurų konsultantus

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba yra viena iš konsultavimo paslaugų teikėjų, konsultuojanti pagal visas konsultavimo paslaugų sritis. Taigi konsultacijos rūpimais klausimais bus suteiktos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams; miško valdytojams bei kaimo vietovėse veikiančių labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių verslininkams, patvirtintiems paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis.

Primename, kad pasinaudoti konsultavimo paslaugomis galima per 36 mėnesius nuo patvirtinimo konsultavimo paslaugų gavėju. Suskubkite.

Parengta pagal NMA informaciją