Liepos 14 d., sekmadienis | 24

LŽŪBA 25-eri. Žemės ūkio bendrovė „Arsėta“

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
2017-11-07

Žemės ūkio bendrovė „Arsėta“ įsikūrusi Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštyje, Biržų rajone. Bendrovė buvo įkurta 1992 m. liepos 14 d. „Laisvosios žemės“ kolūkį padalinus į kelias atskiras bendroves. Ji užsiima augalininkystės produktų gamyba, sėklininkyste ir teikia agroserviso paslaugas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Web-kortele

Šiuo metu bendrovėje auginami javai, rapsai, žirniai, pupos, žolės sėklai. Bendrovės susikūrimo pradžioje auginti cukriniai runkeliai, tačiau uždarius Panevėžio cukraus fabriką, cukrinių runkelių auginimo atsisakyta. Bendrovėje intensyviai plėtojama sėklininkystė, todėl kasmet atnaujinama sėklinė medžiaga, įsigyjant tik aukštos reprodukcijos sėklą. Nuo 2003 m. bendrovė įregistruota kaip sėklininkystės ūkis, kuris aprūpina sėkla aplinkinius ūkininkus.

Web-teksto2ŽŪB „Arsėta“ pelninga, stabiliai dirbanti žemės ūkio bendrovė. Per jos egzistavimo laiką pajamos iš 1 ha kiekvienais metais didėjo. Jei bendrovės susikūrimo pradžioje pajamos iš 1 ha siekė 644 Lt, tai 2016 m. – 864 Eur (2983 Lt).

Besiplėsdama ir prisitaikydama prie rinkos sąlygų, bendrovė sukūrė daug darbo vietų vietiniams gyventojams, per daug metų susiformavo darnus kolektyvas. Šiuo metu „Arsėtoje“ dirba apie 20 darbuotojų, kurių didžioji dalis gyvena Pačeriaukštės gyvenvietėje.

Nuo bendrovės susikūrimo jai vadovauja pirmininkas Vytautas Neimontas. 2006 m. bendrovė tapo respublikinės derliaus šventės „Ievaro sodas“ laureate, o pirmininkui buvo įteiktas LR žemės ūkio ministerijos medalis už sėkmingą gamybinę ir visuomeninę veiklą.

Web-teksto1Bendrovės administracija

Pagrindinis bendrovės tikslas – didinti gamybos apimtis, pelningumą, gerinti darbuotojų darbo sąlygas, didinti darbo užmokestį. Siekiant užsibrėžto tikslo, nuolat tobulinamos ir kaupiamos žinios ir patirtis augalininkystės srityje. Didelės naudos duoda Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos organizuojami kursai bendrovės vadovams ir specialistams, kurių metu klausytojai susipažįsta su naujovėmis, iš pirmų lūpų išgirsta apie įstatymų pakeitimus, kurie aktualūs žemdirbiams. Patirties ir naujų žinių darbuotojai semiasi dalyvaudami įvairiose lauko dienose, kuriose ne tik demonstruojama nauja technika, bet ir rodoma, kaip su ja dirbti.

Siekdama gerinti darbo kokybę ir dirbančiųjų darbo sąlygas, bendrovė atnaujino dalį technikos parko vakarietiška žemės ūkio technika. Tai padaryti padėjo ES teikiama parama – įgyvendinti keli investiciniai projektai. Siekiant pagražinti bendrovės aplinką, buvo teikiamas projektas Biržų r. darbo biržos filialui. Jį įgyvendinus, įsigyta technika aplinkai tvarkyti ir papildomai įdarbintas vienas darbuotojas.

Web-teksto3Kolektyvo ekskursija į Trakus

Web-tekstoBendrovės 20-mečio minėjimo šventė

Žemės ūkio bendrovė „Arsėta“ yra savarankiška bendrovė. Ją valdo 23 pajininkai, bendrovė nepriklauso jokiai įmonių grupei.

Bendrovė gerus darbinius santykius palaiko su UAB „Litagros prekyba“, UAB „Scandagra“, UAB „Agrolitpa“, UAB „Agrorodeo“, UAB „Agrobosas“, UAB „Kauno grūdai“ ir kt. Ji priklauso Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijai ir Lietuvos sėklininkystės asociacijai.

Bendrovė aktyviai dalyvauja Pačeriaukštės bendruomenės gyvenime. Padeda atlikti įvairius darbus, įgyvendinant bendruomenės projektus, organizuojant renginius – suteikia finansinę paramą. Visada mielai suteikia paramą Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinei mokyklai, senovinės technikos klubui „Ekipažas“ ir kt.

Bendrovėje švenčiamos įvairios šventės, kurių metu sveikinami garbingus jubiliejus švenčiantys bendrovės darbuotojai ir nariai, organizuojamos ekskursijos po Lietuvą, Latviją, padedama žmonėms iškilus įvairioms problemoms.