Liepos 14 d., sekmadienis | 24

LŽŪBA 25-eri. Žemės ūkio bendrovė „Atžalynas“

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
2017-11-15

Žemės ūkio bendrovė „Atžalynas“ įkurta 1993 m. liepos 3 d., reorganizavus buvusį Alytaus r. kolektyvinį ūkį „Atžalynas“. Tuomet bendrovė dirbo 609 ha žemės, laikė apie 450 galvijų, iš jų 185 melžiamas karves. Dirbo net 110 darbuotojų.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Web-korteleVeiklos pradžioje būta ir labai sunkių laikotarpių. 1994 m. ekonominiai rezultatai nebuvo džiuginantys, svarstytas klausimas dėl bendrovės veiklos nutraukimo. Jos nariai nubalsavo veiklos nenutraukti. Ir, kaip matome šiandien, sprendimas buvo tikrai racionalus.

Web-teksto2Bendrovės 20-mečio šventės akimirka

Naudojant nuosavas, skolintas ir paramos projektų lėšas, bendrovė sukūrė modernų ir konkurencingą grūdų auginimo ūkį, modernizavo gyvulininkystės kompleksą, išplėtė pieno ūkį. Pirmiausia, ypač didelis dėmesys skirtas grūdinių žemės ūkio augalų auginimui. Bendrovė atnaujino javų sėklinę medžiagą, pirkdama tik aukštos reprodukcijos veislines sėklas.

Pagrindiniai ŽŪB „Atžalynas“ veiklos tikslai – išlikti konkurencingais esamomis ekonominėmis sąlygomis, išlaikyti stabilią žemės ūkio produkcijos gamybą, užtikrinti darbuotojams pastovų ir laiku mokamą atlygį už darbą.

Šiuo metu bendrovė dirba 2056 ha žemės, iš jos 650 ha – nuosava, kita nuomojama iš žemės savininkų. Pagrindiniai auginami žemės ūkio augalai: kviečiai, kvietrugiai, žirniai, pupos, kukurūzai, rapsai, daugiametės žolės. Daugiausia, nuo 700 ha iki 900 ha, auginama žieminių kviečių. Žieminių rapsų sėjama apie 400 ha. Kiekvienais metais pasėjama apie 100–120 ha kukurūzų, nemažai ploto skiriama vasariniams javams. 2012–2015 m. žieminių kviečių vidutinis derlingumas buvo nuo 6 iki 7,5 t/ha, vasarinių grūdinių žemės ūkio augalų – nuo 5,5 iki 6,5 t/ha. Labai nepalankios javams gamtos sąlygos buvo 2016 m. žiemą, kai iššalo visi žieminiai rapsai, o žieminių kviečių išliko labai maža dalis. Tinkamomis oro sąlygomis nelepino ir tų pačių metų pavasaris, todėl gerokai sumažėjo ir derlingumas.

Web-tekstoBendrovės agronomas A. Jonikaitis

Dėl sutrikusių atsiskaitymų ir mažinamų kainų 2015 m. žemės ūkio bendrovė nusprendė nebeauginti cukrinių runkelių, kurie auginti beveik visą „Atžalyno“ gyvavimo laikotarpį.

Bendrovė gali pasigirti našia ir šiuolaikine žemės ūkio technikos baze, į kurią nuolat investuojama. 2015 m. baigti pastatyti ir sumontuoti 6 grūdų sandėliavimo bokštai. Didelis dėmesys ir investicijos taip pat skiriamos pieno gamybos vystymui. Bendrovė 2016 m. iš viso turėjo 914 galvijų, iš jų 473 melžiamas karves. Primilžis iš vienos karvės – 10820 kg per metus. Galvijų šėrimo pagrindą sudaro geros kokybės ūkyje užauginti ir paruošti pašarai, teisingai ir ekonomiškai parinkti koncentratai, vitaminai, mikroelementai ir kiti pašarų priedai. Kombinuotiems pašarams 2013 m. pastatytas pašarų sandėlis.

Web-teksto1Gyvulininkystės padalinio vadovė A. Zubrienė

Web-teksto3Grūdų sandėliavimo bokštai

Nuo pat įsikūrimo bendrovei vadovauja pirmininkas Algis Žėkas. Bendrovėje dirba 60 nuolatinių darbuotojų, iš jų 15 moterų. Nemažai dirbančiųjų yra ilgamečiai darbuotojai, turintys didelės darbo patirties. Vykdomasis bendrovės valdymo organas – pirmininkas ir administracija. Administraciją sudaro 7 darbuotojai. Vidutinis dirbančiųjų amžius – 45 metai.

Bendrovė tiekia didelius produkcijos kiekius supirkėjams. Pieną visą gyvavimo laikotarpį parduoda AB „Vilkyškių pieninė“. Bendradarbiaujama su UAB „Baltic Agro“, AB „Kauno grūdai“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Dotnuva Baltic“ ir kt. Dirbdama atvirai, dalindamasi su kitais darbo patirtimi, bendrovė įgijo nemažą autoritetą tarp perdirbimo įmonių ir kitų žemės ūkio įmonių bei ūkininkų.

Bendrovė kasmet remia vietos kultūros renginius, religines bendruomenes.