Liepos 14 d., sekmadienis | 24

LŽŪBA 25-eri. Žemės ūkio bendrovė „Kepaliai“

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
2017-08-16

Žemės ūkio bendrovė „Kepaliai“ įsteigta 1992 m. Joniškio rajone. Bendrovė vysto mišrią ūkio veiklą, užsiima augalininkyste ir gyvulininkyste. Bendrovės kolektyvas gausus. Komandą sudaro 68 darbuotojai, iš jų – 11 specialistų. Vidutinis darbuotojų amžius – 48 metai.

Web-vizitine-be-vadovo

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Norint našiai ir efektyviai plėtoti augalininkystės ūkį, būtinas nemažas dirbamos žemės plotas. Žemės ūkio bendrovė, siekdama šių tikslų, šiuo metu dirba 1960 ha žemės, tačiau didžioji jos dalis, apie 88 proc., nuomojama. ŽŪB „Kepaliai“ laukuose sėjami rapsai, kviečiai, miežiai, baltyminiai žemės ūkio augalai. Pastaraisiais metais bendrovė rapsų prikulia 3,7 t/ha, žieminių kviečių – 6,9 t/ha, miežių – 5,8 t/ha, ankštinių – 4,2 t/ha.

Nuotrauka1Bendrovės administracija iš kairės: sėdi R. Kazlienė, V. Jencienė ir J. Mickūnas, stovi S. Pilipuitis, A. Vilčiauskas, J. Juočas

Bendrovėje plėtojama ir gyvulininkystė. Ūkyje laikoma 650 galvijų, iš kurių 280 melžiamų karvių. Vidutinis metinis karvės produktyvumas – 9,9 t pieno.

Nuotrauka3Gyvulininkystės padalinio darbuotojai iš kairės: E. Čepulienė, V. Sauliak, V. Šlerpas, D. Paulauskienė, R. Svytienė, A. Kontautienė, E. Juškienė, A. Bačanskienė

Apžvelgiant paskutinius 5 m., darbuotojų skaičius mažai keitėsi. Dirbama žemė, tenkanti 1 darbuotojui, sudarė apie 28 hektarus. Bendrovė uždirbtas lėšas investavo nuosavai žemei įsigyti. Taip pat pirko kombainus, traktorius, žemės dirbimo techniką. Pradėtos modernizuoti remonto dirbtuvės. Atnaujinta dalis fermų, kur palaido tipo tvarte laikomas galvijų prieauglis. Šiuo metu vykdomas investicinis projektas „Gamybos bazės modernizavimas“ – statomas naujas 1180 vietų melžiamų karvių šalto tipo tvartas. Planuojama įsigyti naują modernią fermų įrangą. Šis projektas iš dalies finansuojamas ES lėšomis. Rangovas – UAB „Grebėstas“.

Dalis ŽŪB „Kepaliai“ pajamų skiriama darbo užmokesčiui didinti. Jis per 5 m. padidėjo vidutiniškai 39 procentais. Vertinant ES ir nacionalinę paramą pajamų lygiui palaikyti, ji nedaug keitėsi. Parama sudarė apie 16 proc. bendrų pajamų, 1 ha – 180 Eur. Vidutinė metinė apyvarta – apie 4,5 mln. Eur.

Nuotrauka4Darbams pasiruošęs L. Tamošaitis

Nuotrauka5Sandėlyje darbuojasi V. Augustauskienė ir L. Dvelys

WEb-titulineK. Petrauskas ir S. Čepinskas ruošiasi purškimo darbams

Bendradarbiaujama su daug įmonių. Pagrindiniai įmonės partneriai: UAB „Agrorodeo“, AB „Linas Agro“, UAB „Litagros prekyba“, UAB „Agrospelta“, UAB „Joniškio agrochemija“, UAB „Maltosa“, UAB „HOCHDORF Baltic Milk“, UAB „Biržų žemtiekimas“, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „DOJUS agro“, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“, UAB „Ruvera“, UAB „Baltic Agro“, UAB „Kauno grūdai“, UAB „Veta“, UAB „Partnervetas“, UAB „Vetmarket“.

Web-vadovai

Nuotrauka6Statoma medinių konstrukcijų ferma

Iš Žemės ūkio ministro V. Juknos 2013 m. gautas padėkos raštas už sukurtą labai produktyvią žalųjų galvijų bandą. Taip pat dalyvauta tarptautinėje veislinių gyvūnų parodoje Algirdiškėse. Bendrovė 2013 m. žemdirbių šventėje gavo nominaciją „2013 metų žemdirbys“.

ŽŪB „Kepaliai“ bendradarbiauja su vietos Kepalių kaimo bendruomene „AŠVINĖ“, Kepalių seniūnija. Bendrovė remia atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą – perka elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių išteklių.